Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
01/11/2017

XXIV sjednica: 14.novembar 2017. godine

 1. Predlog odluke o zaduženju Glavnog grada - Podgorice;
 2. Predlog odluke o izmjenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama;
 3. Predlog odluke o donošenju Urbanističkog projekta “Novo groblje” u Podgorici;
 4. Predlog odluke o doprinosu Glavnog grada - Podgorice u izgradnji objekta Dom starih na urbanističkoj parceli broj UP 33, u zahvatu DUP-a “Konik -Stari aerodrom III”;
 5. Predlog odluke o doprinosu Glavnog grada - Podgorice u izgradnji objekta Sindikata bezbjedonosnih institucija Crne Gore, na urbanističkoj parceli broj 2090/1084 u zahvatu DUP-a “Konik - Stari aerodrom”;
 6. Predlog odluke o doprinosu Glavnog grada - Podgorice u izgradnji objekta Sindikata bezbjedonosnih institucija Crne Gore, na urbanističkoj parceli broj 78 u zahvatu DUP-a “Konik - Stari aerodrom”;
 7. Predlog odluke o ustupanju na privremeno korišćenje nepokretnosti Vladi Crne Gore - Ministarstvu prosvjete;
 8. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Donja Gorica“ - Izmjene i dopune za koridor Cetinjskog puta i Južne obilaznice;
 9. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističkih parcela  br. 1-17, 1-18 i 1-19, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Zagorič 3 i 4 - Zona 2“ - Izmjene i dopune;
 10. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 1/12, Blok 1 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Zagorič 3 i 4“ - Izmjene i dopune;
 11. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 159, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Mahala” u Podgorici;
 12. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 192 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Mahala” u Podgorici;
 13. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 193, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Mahala” u Podgorici;
 14. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 30, Zona “C“, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Mahala” u Podgorici;
 15. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 142, u zahvatu LSL ”Cijevna - Planska jedinica 2.5”;
 16. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 89, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Servisno skladišna zona” - izmjene i dopune;
 17. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zasnivanje stvarne službenosti na neodređeno vrijeme uz naknadu na dijelu katastarske parcele broj 3868/11, KO Donja Gorica;
 18. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zasnivanje stvarne službenosti na neodređeno vrijeme uz naknadu na dijelu katastarskih parcela br. 296/1, 296/6, 287 i 285/4 KO Podgorica III;
 19. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sporazuma između Glavnog grada  i  Mihajlović Slobodanke o zamjeni ispunjenja novčane obaveze utvrđene pravosnažnim Rješenjem Osnovnog suda u Podgorici Rs.br. 269/13 od 07.04.2016. godine;
 20. Predlog odluke o davanju u zakup zemljišta radi postavljanja manjih montažnih sportskih objekata privremenog karaktera;
 21. Predlog odluke o izmjenama Odluke o podizanju spomenika Velikom vojvodi Mirku Petroviću;
 22. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Turističke organizacije Glavnog grada;
 23. Izvještaj o realizaciji Plana akcije za mlade Glavnog grada u 2016. godini;
 24. Informacija o aktivnostima Glavnog grada na obezbjeđivanju uslova za izgradnju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i pripadajuće kolektorske mreže;
 25. Informacija o dosadašnjim aktivnostima na realizaciji Projekta modernizacije javne rasvjete za fazu I (sela i prigradska naselja) na teritoriji Glavnog grada - Podgorice;
 26. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada, u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica;
 27. Izbor i imenovanja.

 

Dopuna za 1. tačku

 Ostavka odbornika i popuna odborničkog mjesta