Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
25/04/2017

XXI sjednica: 09.maj 2017. godine

 1. Završni račun Budžeta Glavnog grada – Podgorice za 2016.godinu;
 2. Predlog odluke  o poništenju Odluke  o davanju saglasnosti na Ugovor  o dokapitalizaciji privrednog društva ”Novi duvanski kombinat” A.D.Podgorica i Ugovor o upravljanju privrednim društvom ”Novi duvanski kombinat” A.D.Podgorica; 
  1. Mišljenje na Predlog odluke  o poništenju Odluke  o davanju saglasnosti na Ugovor  o dokapitalizaciji privrednog društva ”Novi duvanski kombinat” A.D.Podgorica i Ugovor o upravljanju privrednim društvom ”Novi duvanski kombinat” A.D.Podgorica
 3. Predlog programa podizanja spomen obilježja za 2017.godinu;
 4. Predlog odluke o podizanju spomenika Francu Prešernu;
 5. Izvještaj o radu “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti“Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Podgorica u 2016. godini;
 6. Izvještaj o radu “Čistoća” d.o.o. Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti “Čistoća” d.o.o. Podgorica  u 2016. godini;
 7. Izvještaj o radu “Zelenilo” d.o.o. Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti “Zelenilo” d.o.o. Podgorica  u 2016. godini;
 8. Izvještaj o radu “Pogrebne usluge” d.o.o. Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti “Pogrebne usluge” d.o.o. Podgorica  u 2016. godini;
 9. Izvještaj o radu “Komunalne usluge” d.o.o. Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti “Komunalne usluge” d.o.o. Podgorica  u 2016. godini;
 10. Izvještaj o radu “Deponija” d.o.o. Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti  “Deponija” d.o.o. Podgorica  u 2016. godini;
 11. Izvještaj o radu “Tržnice i pijace” d.o.o. Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti “Tržnice i pijace” d.o.o. Podgorica u 2016. godini;
 12. Izvještaj o radu “Putevi” d.o.o. Podgorica  u reorganizaciji za 2016.godinu, sa Predlogom    ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti “Putevi” d.o.o. Podgorica  u reorganizaciji u 2016. godini;
 13. Izvještaj o radu “Parking servis Podgorica ” d.o.o. Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti“Parking servis Podgorica ” d.o.o. Podgorica u 2016. godini;
 14. Izvještaj o radu Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica u 2016. godini;
 15. Izvještaj o radu Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 16. Izvještaj o radu “Sportski objekti” d.o.o. Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli  ostvarene dobiti “Sportski objekti” d.o.o. Podgorica u 2016. godini;
 17. Izvještaj o radu JU Narodna biblioteka “Radosav Ljumović” Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 18. Izvještaj o radu JU  Muzeji i galerije   Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 19. Izvještaj o radu JUGradsko pozorište” Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 20. Izvještaj o radu JU Kulturno – informativni centar “Budo Tomović” Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 21. Izvještaj o radu JU Kulturno – informativni centar “Zeta” Golubovci za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 22. Izvještaj o radu JU Kulturno – informativni centar “Malesija” Tuzi za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 23. Izvještaj o radu JU za brigu o djeci “Dječji savez” Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 24. Izvještaj o radu JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 25. Izvještaj o radu JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 26. Izvještaj o radu Komunalne policije za 2016.godinu;
 27. Izvještaj o radu Službe zaštite Glavnog grada Podgorice za 2016.godinu;
 28. Izvještaj o rješavanju upravnih stvari kod organa uprave Glavnog grada za 2016. godinu;
 29. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica;
 30. Izbor i imenovanja