Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Predsjednik

 

 Predsjednik: dr Đorđe Suhih

 Adresa : Njegoševa ulica 20
 Telefon : +382 20 665 075
               +382 20 665 064
               +382 20 482 031
               +382 20 482 032

E-mail : predsjednik.skupstine@podgorica.me


Biografija Predsjednika:

Đorđe Suhih je rođen 1958. godine. Gimnaziju je završio u Titogradu, a Medicinski fakultet i specijalizaciju iz dječje hirurgije u Beogradu. 1984. godine počeo je da radi kao ljekar u Domu zdravlja u Titogradu, a od 1992. godine radi u Dječjoj bolnici kao hirurg. Od 1992. do 1996. godine bio je predsjednik Sindikata zdravstvenih radnika Crne Gore. Od 2000. do 2002. godine obavljao je dužnost šefa Dječje hirurgije na Institutu za bolesti djece u Podgorici.

Jedan od osnivača Socijaldemokrata Crne Gore. Član je Predsjedništva i Glavnog odbora SD-a Crne Gore, kao i potpredsjednik Opštinskog odbora SD-a Glavnog grada.

Od 2000. godine je odbornik u Skupštini Glavnog grada. Od 2002. do 2006. godine obavljao je poslove potpredsjednika Opštine Podgorica, a od 2006. do 2010. godine bio je na funkciji predsjednika Skupštine Glavnog grada – Podgorice.

Na sjednici od 19. septembra 2014. godine, izabran je na funkciju predsjednika Skupštine Glavnog grada.


Predsjednik Skupštine:

• saziva Skupštinu, predsjedava i rukovodi njenim radom;
• stara se o realizaciji odluka i drugih akata Skupštine;
• stara se o primjeni Poslovnika Skupštine;
• predlaže dnevni red sjednice Skupštine;
• koordinira rad radnih tijela Skupštine;
• sarađuje sa gradonačelnikom;
• predstavlja Skupštinu;
• potpisuje akte Skupštine, i
• vrši druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Glavnog grada i Poslovnikom.