Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Sastav Savjeta

Sastav Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada – Podgorice
od 26.decembra 2012. godine

Predsjednik

doc.dr Vladimir Vojinović

doc.dr VLADIMIR VOJINOVIĆ izabran na sjednici Skupštine Glavnog grada, održanoj 22 i 23.12.2016. godine        

doc. dr SRETENU SAVIĆEVIĆU predsjedniku Savjeta Skupština Glavnog grada, na sjednici održanoj 17.05.2016. godine, konstatovala je prestanak mandata zbog podnošenja ostavke.


Članovi:

1. mr OLIVERA ŽIVKOVIĆ
2. MARINA VUJOVIĆ
3. PUNIŠA STANIŠIĆ
4. prof. dr JOVAN KAVARIĆ
5. DŽEVDET PEPIĆ
6. LIDIJA KNEŽEVIĆ

  

Sastav Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada – Podgorice
od 25. oktobra 2007. godine

Predsjednik

doc. dr SRETEN SAVIĆEVIĆ

Članovi:

1. mr IVAN PENO MITROVIĆ
2. dr ILIJA KRAČKOVIĆ
3. NIKOLA DRAKIĆ
4. PALJO DREŠAJ
5. dr VUKAJLO VLAHOVIĆ
6. GORAN ĐUROVIĆ
7. OLIVERA ŽIVKOVIĆ
8. mr DRAGAN ČABARKAPA
9. PUNIŠA STANIŠIĆ
10. MARINA VUJOVIĆ