Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Obavještenje o terminu održavanja X sjednice Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova

Obavještenje:

X sjednica Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova, koja je bila zakazana za 26. april 2018. godine, će se održati u utorak, 8. maja 2018. godine, u novoj zgradi Skupštine Glavnog grada-Podgorice (Njegoševa 20) – u sali za sastanke broj 1,  na II spratu, sa početkom u 10,30 časova.

26. april 2018. godine

X sjednica Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova će se održati u četvrtak, 26. aprila 2018. godine, u novoj zgradi Skupštine Glavnog grada-Podgorice (Njegoševa 20), u sali za sastanke broj 1, na II spratu, sa početkom u 10,00 časova.

Dnevni red:

1. Razmatranje novih predloga za davanje naziva neimenovanim ulicama,
2. Utvrđivanje predloga za davanje naziva ulica u Podgorici.

XXVI SJEDNICA: 16. mart 2018. godine

XXVI SJEDNICA
-petak 16. mart 2018. godine sa početkom u 10,00 časova-

Sjednice radnih tijela se održavaju u sali za sastanke broj 1, na II spratu, u novoj zgradi Skupštine Glavnog grada – Podgorice, ulica Njegoševa broj 20

ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MEĐUOPŠTINSKU I MEĐUNARODNU SARADNJU

- utorak, 13. mart 2018. godine, sa početkom u 10 časova-

1. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci - Podgorica;

2. Predlog izmjena Programa podizanja spomen obilježja za 2017. godinu i

3. Predlog odluke o izmjeni Odluke o podizanju spomenika Francu Prešernu.

 

ODBOR ZA PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA, KOMUNALNO - STAMBENU DJELATNOST, SAOBRAĆAJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

- srijeda, 14. mart 2018. godine, sa početkom u 09,00 časova-

1. Predlog programa uređenja prostora Glavnog grada Podgorice za 2018. godinu;

2. Program rada Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;

3. Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta;

4. Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte;

5. Predlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana ″Zagorič 5″;

6. Predlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana ″Dahna 2″;

7. Predlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana ″Stambena zajednica VI - Kruševac - dio″;

8. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom vodosnabdijevanju na teritoriji Glavnog grada;

9. Predlog odluke o određivanju građevinskog zemljišta koje može biti predmet raspolaganja u 2018.godini;

10. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prenosu prava raspolaganja građevinskim zemljištem Vladi Crne Gore - Ministarstvu pravde;

11. Predlog odluke o izmjeni Odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 1 u zahvatu DUP-a ″Pobrežje Zona G″ - Izmjene i dopune;

12. Predlog odluke o vraćanju prava raspolaganja Vladi Crne Gore na zemljištu iz l.n.br.654 KO Podgorica II;

13. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu DUP-a ″Dajbabe - Zelenika - dio planske zone 11″ - Izmjene i dopune;

14. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sudskog poravnanja pred Osnovnim sudom u Podgorici, u predmetu Rs.br.34/16;

15. Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o radnom vremenu.

  

ODBOR ZA FINANSIJE, PRIVREDU I RAZVOJ

- srijeda, 14. mart 2018. godine, sa početkom u 10 časova-

1. Predlog programa uređenja prostora Glavnog grada Podgorice za 2018. godinu;
2. Program rada Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;

3. Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta;

4. Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte;

5. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu DUP-a „Dajbabe - Zelenika - dio planske zone 11“ - Izmjene i dopune;

6. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sudskog poravnanja pred Osnovnim sudom u Podgorici, u predmetu Rs.br.34/16;

7. Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o radnom vremenu;

8. Informacija o učešću Glavnog grada - Podgorice u regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (RELOAD);

9. Informacija o zaključenim ugovorima na osnovu odluke Skupštine o zaduženju Glavnog grada;

 

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

- četvrtak, 15. mart 2018. godine, sa početkom u 11,30 časova-

1. Predlog odluke o obrazovanju Komisije za izradu Statuta Glavnog grada Podgorice.

2. Predlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Podgorica.

3. Predlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora direktora Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica.

ODBOR ZA STATUT I PROPISE

- četvrtak, 15. mart 2018. godine, sa početkom u 12,00 časova-
1. Predlog programa uređenja prostora Glavnog grada Podgorice za 2018. godinu;

2. Program rada Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;

3. Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta;

4. Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte;

5. Predlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana ″Zagorič 5″;

6. Predlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana ″Dahna 2″;

7. Predlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana ″Stambena zajednica VI - Kruševac - dio″;

8. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom vodosnabdijevanju na teritoriji Glavnog grada;

9. Predlog odluke o određivanju građevinskog zemljišta koje može biti predmet raspolaganja u 2018.godini;

10. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prenosu prava raspolaganja građevinskim zemljištem Vladi Crne Gore - Ministarstvu pravde;

11. Predlog odluke o izmjeni Odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 1 u zahvatu DUP-a ″Pobrežje Zona G″ - Izmjene i dopune;

12. Predlog odluke o vraćanju prava raspolaganja Vladi Crne Gore na zemljištu iz l.n.br.654 KO Podgorica II;

13. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu DUP-a ″Dajbabe - Zelenika - dio planske zone 11″ - Izmjene i dopune;

14. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sudskog poravnanja pred Osnovnim sudom u Podgorici, u predmetu Rs.br.34/16;

15. Predlog odluke o utvrđivanju broja odbornika/ca u Skupštini Glavnog grada-Podgorice;

16. Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o radnom vremenu;

17. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci - Podgorica;

18. Predlog izmjena Programa podizanja spomen obilježja za 2017. godinu;

19. Predlog odluke o izmjeni Odluke o podizanju spomenika Francu Prešernu;

20. Predlog programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika Glavnog grada za 2018. godinu;

21. Informacija o učešću Glavnog grada-Podgorice u regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (RELOAD);

22. Informacija o zaključenim ugovorima na osnovu odluke Skupštine o zaduženju Glavnog grada.

 

 

 

 

 

ODBOR ZA STATUT I PROPISE SKUPŠTINE GLAVNOG GRADA – PODGORICE

 ODBOR ZA STATUT  I  PROPISE  SKUPŠTINE GLAVNOG GRADA – PODGORICE

 - ponedjeljak, 29. januara 2018. godine, u novoj zgradi Skupštine Glavnog grada - Podgorice (Njegoševa 20), u sali za sastanke broj 1, na II spratu, sa početkom u 13,00 časova.

 1. Razmatranje Inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 13, člana 18 stav 1, člana 19 stav 2, člana 22 stav 2, člana 23 stav 1, člana 31 i člana 32 Odluke o  rješavanju stambenih potreba lokalnih službenika i namještenika Glavnog grada (″Sl. list Crne Gore - opštinski propisi″, broj 53/17), koju je Ustavnom sudu Crne Gore podnio Budimir Jovanović iz Podgorice; sa Izjašnjenjem Sekretarijata za lokalnu samoupravu, na navode sadržane u Inicijativi.


XXV sjednica: 21. decembra 2017. godine


Sjednice radnih tijela Skupštine se održavaju u novoj zgradi Skupštine Glavnog grada, Njegoševa 20 - sala za sastanke broj 1, na II spratu


SAVJET ZA DAVANJE PREDLOGA NAZIVA NASELJA, ULICA I TRGOVA sala za sastanke broj 1, na II spratu
-petak, 15. decembar 2017. godine, sa početkom u 10:00 časova

 1. Razmatranje novih predloga za davanje naziva neimenovanim ulicama;
 2.  Utvrđivanje predloga za davanje naziva ulica u Podgorici.
 

SAVJET ZA PREVENCIJU NARKOMANIJE sala za sastanke broj 1, na II spratu
-petak, 15. decembar 2017. godine, sa početkom u 12:00 časova

 1. Program rada Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica za 2018.godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada; 
 

ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MEĐUOPŠTINSKU I MEĐUNARODNU SARADNJU sala za sastanke broj 1, na II spratu
-petak, 15. decembar 2017. godine, sa početkom u 13:00 časova

 1. Predlog programa rada Skupštine Glavnog grada – Podgorice za 2018. godinu;
 2. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Podgorica; 
 3. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Podgorica; 
 4. Program rada „Sportski objekti“ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 5. Program rada Javne ustanove Kulturno-informativni centar „Budo Tomović“ za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 6. Program rada Javne ustanove Kulturno-informativni centar „Zeta“ Golubovci za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 7. Program rada Javne ustanove Kulturno-informativni centar „Malesija“ Tuzi za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 8. Program rada Javne ustanove Muzeji i galerije Podgorice za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 9. Program rada Javne ustanove Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 10. Program rada Javne ustanove Gradsko pozorište Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 11. Program rada Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica za 2018.godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 12. Program rada Javne ustanove za brigu o djeci „Dječji savez“ Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 13. Program rada Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 14. Izvještaj o realizaciji sredstava budžeta Glavnog grada opredijeljenih za nevladine organizacije po XX javnom konkursu raspisanom u 2016. godini;


SAVJET ZA PITANJA LICA SA INVALIDITETOM sala za sastanke broj 1, na II spratu
-ponedeljak, 18. decembar 2017. godine, sa početkom u 09:00 časova

 1. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju - Podgorica;
 2. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju - Podgorica;
 3. Program rada Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada.


ODBOR ZA PLANIRANJE I UREĐENJE
PROSTORA, KOMUNALNO - STAMBENU DJELATNOST,
SAOBRAĆAJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
 sala  za sjednice Skupštine, na I spratu

-ponedeljak, 18. decembar 2017. godine, sa početkom u 11:00 časova

 1. Predlog programa rada Skupštine Glavnog grada - Podgorice za 2018. godinu;
 2. Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta;
 3. Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte;
 4. Predlog odluke o donošenju Lokalne studije lokacije ″Doljani″;
 5. Predlog odluke o donošenju DUP-a ″Murtovina 2″;
 6. Predlog odluke o proglašenju spomenika prirode ″Kanjon Cijevne″;
 7. Predlog programa poboljšanja energetske efikasnosti Glavnog grada Podgorice, za period 2018-2020.godine, sa Planom mjera poboljšanja energetske efikasnosti za 2018.godinu;
 8. Predlog akcionog plana održivog razvoja za Glavni grad Podgoricu;
 9. Predlog akcionog plana biodiverziteta Glavnog grada Podgorice;
 10. Predlog odluke o razmjeni zemljišta između Glavnog grada - Podgorice i Jevrejske zajednice Crne Gore;
 11. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na korišćenje, bez naknade, zemljišta za fudbalske terene u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana ″Konik - Stari aerodrom III″ - Izmjene i dopune u Podgorici;
 12. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu DUP-a ″Gornja Gorica 1″ - Izmjene i dopune;
 13. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana ″Konik-Stari aerodrom″ - Izmjene i dopune u Podgorici;
 14. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 2090/1093 u zahvatu DUP-a ″Konik - Stari aerodrom″ - Izmjene i dopune;
 15. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 1 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana ″Pobrežje - zona G″ u Podgorici;
 16. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 53, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana ″Servisno - skladišna zona″ - izmjene i dopune, blok ″13″;
 17. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 7, u zahvatu Urbanističkog projekta ″Industrijska zona - dio planske zone 12.5″ u Podgorici;
 18.  Predlog odluke o pribavljanju građevinskog zemljišta radi dokompletiranja urbanističkih parcela broj 24 i 25 u zahvatu DUP-a ″Dajbabe Zelenika - dio planske zone 11″ - izmjene i dopune u Podgorici;
 19. Predlog odluke o produženju primjene Odluke o umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada - Podgorice i Odluke o dodatnom umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada - Podgorice;
 20. Predlog odluke o davanju u zakup zemljišta radi postavljanja uređaja i opreme za fiksnu telefoniju;
 21. Predlog odluke o rješavanju stambenih potreba lokalnih službenika i namještenika Glavnog grada;
 22. Predlog koncesionog akta za davanje koncesije za eksploataciju deponijskog bio gasa za proizvodnju električne energije na deponiji ″Livade″ u Podgorici, sa Predlogom odluke o donošenju koncesionog akta;
 23. Program rada ″Vodovod i kanalizacija″ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 24. Program rada ″Čistoća″ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 25. Program rada ″Deponija″ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 26. Program rada ″Tržnice i pijace″ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada ;
 27. Program rada ″Komunalne usluge″ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 28. Program rada ″Pogrebne usluge″ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 29. Program rada ″Zelenilo″ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 30. Program rada ″Parking servis″ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 31. Program rada Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 32. Program rada ″Putevi″ d.o.o. u reorganizaciji Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 33. Predlog operativnog plana zaštite od štetnog dejstva voda, za vode od značaja za Glavni grad - Podgoricu za 2018. godinu.
 
 

ODBOR ZA FINANSIJE, PRIVREDU I RAZVOJ sala  za sjednice Skupštine, na I spratu
-ponedeljak, 18. decembar 2017. godine, sa početkom u 14:00 časova

 1. Predlog programa rada Skupštine Glavnog grada – Podgorice za 2018. godinu.
 2. Predlog odluke o Budžetu Glavnog grada – Podgorice za 2018.godinu.
 3. Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.
 4. Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte.
 5. Predlog odluke o produženju primjene Odluke o umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada – Podgorice i Odluke o dodatnom umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada – Podgorice;
 6. Program rada „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 7. Program rada „Čistoća“ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 8. Program rada „Deponija“ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada ;
 9. Program rada „Tržnice i pijace“ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada ;
 10. Program rada „Komunalne usluge“ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 11. Program rada „Pogrebne usluge“ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 12. Program rada „Zelenilo“ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 13. Program rada „Parking servis“ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 14. Program rada Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 15. Program rada „Putevi“ d.o.o. u reorganizaciji Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 16. Program rada „Sportski objekti“ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa 
 17. Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 18. 18.Program rada Javne ustanove Kulturno-informativni centar „Budo Tomović“ 
 19. za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 20. Program rada Javne ustanove Kulturno-informativni centar „Zeta“ Golubovci za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 21. Program rada Javne ustanove Kulturno-informativni centar „Malesija“ Tuzi za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 22. Program rada Javne ustanove Muzeji i galerije Podgorice za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 23. Program rada Javne ustanove Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 24. Program rada Javne ustanove Gradsko pozorište Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 25. Program rada Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica za 2018.godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 26. Program rada Javne ustanove za brigu o djeci „Dječji savez“ Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 27. Program rada Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 28. Izvještaj o realizaciji sredstava budžeta Glavnog grada opredijeljenih za nevladine organizacije po XX javnom konkursu raspisanom u 2016. godini;
 29. Informacija o aktivnostima na podsticanju razvoja poljopivrede i ruralnih područja Glavnog grada-Podgoice u 2017. godini.

 

IZBOR I IMENOVANJE sala za sastanke broj 1, na II spratu
-srijeda, 20. decembar 2017. godine, sa početkom u 11:00 časova

 1. Predlog za imenovanje izvršnog direktora Agencije za stanovanja d.o.oPodgorica.
 2. Predlog za izmjenu Rješenja o imenovanju Savjeta za pitanja lica sa invaliditetom Skupštine Glavnog grada – Podgorice.             
 3. Predlog za izmjenu Rješenja o imenovanju Savjeta za prevenciju narkomanijeODBOR ZA STATUT I PROPISE  sala  za sjednice Skupštine, na I spratu
-srijeda, 20. decembar 2017. godine, sa početkom u 12:00 časova

 1. Predlog programa rada Skupštine Glavnog grada - Podgorice za 2018. godinu;
 2. Predlog odluke o Budžetu Glavnog grada - Podgorice za 2018. godinu;
 3. Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta;
 4. Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte;
 5. Predlog odluke o donošenju Lokalne studije lokacije Doljani″;
 6. Predlog odluke o donošenju DUP-a ″Murtovina 2″;
 7. Predlog odluke o proglašenju spomenika prirode ″Kanjon Cijevne″;
 8. Predlog programa poboljšanja energetske efikasnosti Glavnog grada Podgorice, za period 2018-2020.godine, sa Planom mjera poboljšanja energetske efikasnosti za 2018.godinu;
 9. Predlog akcionog plana održivog razvoja za Glavni grad Podgoricu;
 10. Predlog akcionog plana biodiverziteta Glavnog grada Podgorice;
 11. Predlog odluke o razmjeni zemljišta između Glavnog grada - Podgorice i Jevrejske zajednice Crne Gore;
 12.  Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na korišćenje, bez naknade, zemljišta za fudbalske terene u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana ″Konik - Stari aerodrom III″ - Izmjene i dopune u Podgorici;
 13.  Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu DUP-a ″Gornja Gorica 1″ - Izmjene i dopune;
 14.  Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana ″Konik - Stari aerodrom″ - Izmjene i dopune u Podgorici;
 15.  Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 2090/1093  u zahvatuDUP-a ″Konik-Stari aerodrom″ - Izmjene i dopune;
 16. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 1 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana ″Pobrežje - zona G″ u Podgorici;
 17. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 53, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana ″Servisno - skladišna zona″ - izmjene i dopune, blok ″13″;
 18. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 7, u zahvatu Urbanističkog projekta ″Industrijska zona - dio planske zone 12.5″ u Podgorici;
 19.  Predlog odluke o pribavljanju građevinskog zemljišta radi dokompletiranja urbanističkih parcela broj 24 i 25 u zahvatu DUP-a ″Dajbabe Zelenika-dio planske zone 11″ - izmjene i dopune u Podgorici;
 20. Predlog odluke o produženju primjene Odluke o umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada - Podgorice i Odluke o dodatnom umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada - Podgorice;
 21. Predlog odluke o davanju u zakup zemljišta radi postavljanja uređaja i opreme za fiksnu telefoniju;
 22. Predlog odluke o davanju saglasnosti za povlačenje tužbi podnijetih Upravnom sudu Crne Gore poslovnih oznaka U.br. 1689/17 i U.br. 9901/17;
 23. Predlog odluke o rješavanju stambenih potreba lokalnih službenika i namještenika Glavnog grada; 
 24. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju - Podgorica;
 25.  Predlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju - Podgorica;
 26. Predlog koncesionog akta za davanje koncesije za eksploataciju deponijskog bio gasa za proizvodnju električne energije na deponiji ″Livade″ u Podgorici, sa Predlogom odluke o donošenju koncesionog akta;
 27. Program rada ″Vodovod i kanalizacija″ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 28. Program rada ″Čistoća″ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 29. Program rada ″Deponija″ d.o.o. Podgorica za 2018.godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 30. Program rada ″Tržnice i pijace″ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada ;
 31. Program rada ″Komunalne usluge″ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 32. Program rada ″Pogrebne usluge″ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 33. Program rada ″Zelenilo″ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa  Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 34. Program rada ″Parking servis″ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 35. Program rada Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 36. Program rada ″Putevi″ d.o.o. u reorganizaciji Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 37. Program rada ″Sportski objekti″ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 38. Program rada Javne ustanove Kulturno-informativni centar ″Budo Tomović″ za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 39. Program rada Javne ustanove Kulturno-informativni centar ″Zeta″  Golubovci za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 40. Program rada Javne ustanove Kulturno-informativni centar ″Malesija″  Tuzi za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 41. Program rada Javne ustanove Muzeji i galerije Podgorice za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 42. Program rada Javne ustanove Narodna biblioteka ″Radosav Ljumović″ Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 43. Program rada Javne ustanove Gradsko pozorište Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 44. Program rada Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica za 2018.godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 45. Program rada Javne ustanove za brigu o djeci ″Dječji savez″ Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 46. Program rada Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 47. Predlog operativnog plana zaštite od štetnog dejstva voda, za vode od značaja za Glavni grad - Podgoricu za 2018. godinu;
 48.  Izvještaj o realizaciji sredstava budžeta Glavnog grada opredijeljenih za nevladine organizacije po XX javnom konkursu raspisanom u 2016. godini;
 49. Informacija o aktivnostima na podsticanju razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Glavnog grada-Podgorice u 2017. godini.

 

 

 

 

 


XXIV sjednica: 14.novembar 2017. godine

Sjednice radnih tijela Skupštine se održavaju u novoj zgradi Skupštine Glavnog grada, Njegoševa 20 - sala za sastanke broj 1, na II spratu

ODBOR ZA PLANIRANJE I UREĐENJE
PROSTORA, KOMUNALNO - STAMBENU DJELATNOST,
SAOBRAĆAJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
-petak, 10. novembar 2017. godine, sa početkom u 09:00 časova

 1. Predlog odluke o donošenju Urbanističkog projekta ″Novo groblje″ u Podgorici;
 2. Predlog odluke o doprinosu Glavnog grada-Podgorice u izgradnji objekta Dom starih na urbanističkoj parceli broj UP 33, u zahvatu DUP-a ″Konik -Stari aerodrom III″;
 3. Predlog odluke o doprinosu Glavnog grada-Podgorice u izgradnji objekta Sindikata bezbjedonosnih institucija Crne Gore, na urbanističkoj parceli broj 2090/1084 u zahvatu DUP-a ″Konik - Stari aerodrom″;
 4. Predlog odluke o doprinosu Glavnog grada-Podgorice u izgradnji objekta Sindikata bezbjedonosnih institucija Crne Gore, na urbanističkoj parceli broj 78 u zahvatu DUP-a ″Konik - Stari aerodrom″;
 5. Predlog odluke o ustupanju na privremeno korišćenje nepokretnosti Vladi Crne Gore - Ministarstvu prosvjete;
 6. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana ″Donja Gorica″ - Izmjene i dopune za koridor Cetinjskog puta i Južne obilaznice;
 7. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističkih parcela  br. 1-17, 1-18 i 1-19, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana ″Zagorič 3 i 4 - Zona 2″ - Izmjene i dopune;
 8. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 1/12, Blok 1 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana ″Zagorič 3 i 4″ - Izmjene i dopune;
 9. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 159, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana ″Mahala″ u Podgorici;
 10. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 192 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana ″Mahala″ u Podgorici; 
 11. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 193, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana ″Mahala″ u Podgorici;
 12. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 30, Zona ″C″, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana ″Mahala″ u Podgorici; 
 13. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 142, u zahvatu LSL ″Cijevna - Planska jedinica 2.5″;
 14. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 89, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana ″Servisno skladišna zona″ - izmjene i dopune;
 15. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zasnivanje stvarne službenosti na neodređeno vrijeme uz naknadu na dijelu katastarske parcele broj 3868/11, KO Donja Gorica;
 16. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zasnivanje stvarne službenosti na neodređeno vrijeme uz naknadu na dijelu katastarskih parcela br. 296/1, 296/6, 287 i 285/4 KO Podgorica III;
 17. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sporazuma između Glavnog grada  i  Mihajlović Slobodanke o zamjeni ispunjenja novčane obaveze utvrđene pravosnažnim Rješenjem Osnovnog suda u Podgorici Rs.br. 269/13 od 07.04.2016. godine;
 18. Predlog odluke o davanju u zakup zemljišta radi postavljanja manjih montažnih sportskih objekata privremenog karaktera;
 19. Informacija o aktivnostima Glavnog grada na obezbjeđivanju uslova za izgradnju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i pripadajuće kolektorske mreže;
 20. Informacija o dosadašnjim aktivnostima na realizaciji Projekta modernizacije javne rasvjete za fazu I (sela i prigradska naselja) na teritoriji Glavnog grada - Podgorice;
 21. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada, u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica.


SAVJET ZA PREVENCIJU NARKOMANIJE
-petak, 10. novembar 2017. godine, sa početkom u 10:00 časova

 1. Izvještaj o realizaciji Plana akcije za mlade Glavnog grada u 2016.godini;


ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

-ponedjeljak, 13. novembar 2017. godine, sa početkom u 10:00 časova

 1. Predlog za imenovanje Žirija  za  dodjelu  Nagrade   "19. decembar"  za  2017.  godinu.
 2. Predlog za imenovanje Komisije za dodjelu Studentske nagrade Glavnog grada – Podgorice, za 2017. godinu.
 3. Predlog za izmjenu Rješenja o imenovanju Savjeta Javne ustanove Muzeji i  galerije – Podgorica.
 4. Predlog za izmjenu Rješenja o imenovanju Savjeta za pitanja lica sa invaliditetom Skupštine Glavnog grada – Podgorice.             
 5. Predlog zaključka kojim se za predstavnika Glavnog grada – Podgorice u Skupštini akcionara „Noviduvanski kombinat “ A.D. Podgorica, određuje Miodrag Pajović.

ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MEĐUOPŠTINSKU I MEĐUNARODNU SARADNJU
-ponedjeljak, 13. novembar 2017. godine, sa početkom u 11:00 časova

 1. Predlog odluke o izmjenama Odluke o podizanju spomenika Velikom vojvodi Mirku Petroviću;
 2. Izvještaj o realizaciji Plana akcije za mlade Glavnog grada u 2016. godini;


ODBOR ZA STATUT I PROPISE
-ponedjeljak, 13. novembar 2017. godine, sa početkom u 12:00 časova

 1. Predlog odluke o zaduženju Glavnog grada - Podgorice;
 2. Predlog odluke o izmjenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama;
 3. Predlog odluke o donošenju Urbanističkog projekta ″Novo groblje″ u Podgorici; 
 4. Predlog odluke o doprinosu Glavnog grada - Podgorice u izgradnji objekta Dom starih na urbanističkoj parceli broj UP 33, u zahvatu DUP-a ″Konik -Stari aerodrom III″;
 5. Predlog odluke o doprinosu Glavnog grada - Podgorice u izgradnji objekta Sindikata bezbjedonosnih institucija Crne Gore, na urbanističkoj parceli broj 2090/1084 u zahvatu DUP-a ″Konik - Stari aerodrom″;
 6. Predlog odluke o doprinosu Glavnog grada - Podgorice u izgradnji objekta Sindikata bezbjedonosnih institucija Crne Gore, na urbanističkoj parceli broj 78 u zahvatu DUP-a ″Konik - Stari aerodrom″;
 7. Predlog odluke o ustupanju na privremeno korišćenje nepokretnosti Vladi Crne Gore - Ministarstvu prosvjete; 
 8. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana ″Donja Gorica″ - Izmjene i dopune za koridor Cetinjskog puta i Južne obilaznice;
 9. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističkih parcela  br. 1-17, 1-18 i 1-19, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana ″Zagorič 3 i 4 - Zona 2″ - Izmjene i dopune;
 10. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 1/12, Blok 1 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana ″Zagorič 3 i 4″ - Izmjene i dopune;
 11. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 159, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Mahala" u Podgorici;
 12. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 192 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Mahala" u Podgorici;
 13. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 193, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Mahala" u Podgorici;
 14. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 30, Zona ″C″, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Mahala" u Podgorici;
 15. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 142, u zahvatu LSL "Cijevna - Planska jedinica 2.5";
 16. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 89, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana ″Servisno skladišna zona" - izmjene i dopune; 
 17. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zasnivanje stvarne službenosti na neodređeno vrijeme uz naknadu na dijelu katastarske parcele broj 3868/11, KO Donja Gorica;
 18. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zasnivanje stvarne službenosti na neodređeno vrijeme uz naknadu na dijelu katastarskih parcela br. 296/1, 296/6, 287 i 285/4 KO Podgorica III;
 19. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sporazuma između Glavnog grada  i  Mihajlović Slobodanke o zamjeni ispunjenja novčane obaveze utvrđene pravosnažnim Rješenjem Osnovnog suda u Podgorici Rs.br. 269/13 od 07.04.2016. godine;
 20. Predlog odluke o davanju u zakup zemljišta radi postavljanja manjih montažnih sportskih objekata privremenog karaktera;
 21. Predlog odluke o izmjenama Odluke o podizanju spomenika Velikom vojvodi Mirku Petroviću;
 22. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Turističke organizacije Glavnog grada;
 23. Izvještaj o realizaciji Plana akcije za mlade Glavnog grada u 2016. godini;
 24. Informacija o aktivnostima Glavnog grada na obezbjeđivanju uslova za izgradnju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i pripadajuće kolektorske mreže; 
 25. Informacija o dosadašnjim aktivnostima na realizaciji Projekta modernizacije javne rasvjete za fazu I (sela i prigradska naselja) na teritoriji Glavnog grada - Podgorice;
 26. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada, u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica.


ODBOR ZA FINANSIJE, PRIVREDU I RAZVOJ
-ponedjeljak, 13. novembar 2017. godine, sa početkom u 13:00 časova

 1. Predlog odluke o zaduženju Glavnog grada – Podgorice.
 2. Predlog odluke o izmjenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama.
 3. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Turističke organizacije Glavnog grada.
 4. Informacija o dosadašnjim aktivnostima na realizaciji Projekta modernizacije javne rasvjete za fazu i (sela i prigradska naselja) na teritoriji Glavnog grada - Podgorice;

 

 

 

XXIII sjednica: 28.jul 2017. godine

Sjednice radnih tijela Skupštine se održavaju u novoj zgradi Skupštine Glavnog grada, Njegoševa bb - sala za sastanke broj 1, na II spratu

ODBOR ZA PLANIRANJE I UREĐENJE
PROSTORA, KOMUNALNO - STAMBENU DJELATNOST,
SAOBRAĆAJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
-utorak, 25. jul 2017. godine, sa početkom u 09:00 časova

 1. Predlog odluke o stavljanju van pravne snage Odluke o izmjenama i dopunama Detaljnog urbanističkog plana "Blok 5 - dio" (broj 01-030/12-1723 iz decembra 2012. godine);
 2. Predlog odluke o donošenju Urbanističkog projekta "Sportsko-rekreativni kompleks Balabani";
 3. Predlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana "Dahna 1";
 4. Predlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana "Cijevna 2 - dio A";
 5. Predlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Stambena zajednica VI Kruševac - zone 2, 3 i 4" u Podgorici;
 6. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zasnivanje stvarne službenosti na neodređeno vrijeme na dijelu kat.parcele broj 401 KO Cvarin;
 7. Predlog odluke o razmjeni zemljišta između Glavnog grada - Podgorice i Stambene zadruge zdravstvenih radnika Crne Gore "Zdravstvo";
 8. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta koje čini urbanističku parcelu "H", Zona "VII", u zahvatu DUP-a "Konik - Sanacioni plan" -Izmjene i dopune;
 9. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje aneksa Ugovora sa privrednim društvom "Zetagradnja" d.o.o. Podgorica;
 10. Izvještaj o sprovođenju plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom u Glavnom gradu - Podgorica za 2016. godinu;
 11. Informacija o izdatim saglasnostima Vladi Crne Gore - Ministarstvu saobraćaja i pomorstva da radove neophodne za izgradnju autoputa Bar -Boljare, dionica Smokovac - Uvač - Mateševo, mogu izvoditi na nepokretnostima na kojima svojinska ovlašćenja vrši Glavni grad - Podgorica; 
 12. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica.


SAVJET ZA PITANJA LICA SA INVALIDITETOM
-utorak, 25. jul 2017. godine, sa početkom u 10:00 časova

 1. Izvještaj o realizovanim aktivnostima u sprovođenju Lokalnog plana za unapređenje socijalne inkluzije - razvoj usluga socijalne i dječje zaštite u Glavnom gradu - Podgorici za period 2014.-2018. godine, za 2016. godinu

ODBOR ZA FINANSIJE, PRIVREDU I RAZVOJ
-srijeda, 26. jul 2017. godine, sa početkom u 10:00 časova

 1. Informacija o ostvarivanju Budžeta Glavnog grada – Podgorice za period januar-jun 2017. godine;
 2. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta koje čini urbanističku parcelu “H”, Zona “VII”, u zahvatu DUP–a „Konik–Sanacioni plan“ –Izmjene i dopune;
 3. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Glavnom gradu;
 4. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Završni račun Finansijskog plana Gradske opštine Golubovci za 2016.godinu;

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
-srijeda, 26. jul 2017. godine, sa početkom u 11:00 časova

 1.  Predlog za imenovanje deset članova Skupštine Turističke organizacije Glavnog grada - Podgorice.
 2.  Predlog zaključka kojim se za predstavnika Glavnog grada – Podgorice u Skupštini akcionara „Plodovi Crne Gore“ A.D. Podgorica, određuje Marko Ćulafić, savjetnik gradonačelnika.
 3.  Predlog zaključka kojim se za predstavnika Glavnog grada – Podgorice u Skupštini akcionara „Noviduvanski kombinat “ A.D. Podgorica, određuje Vladimir Rajčić, šef Biroa za komunikaciju i koordinaciju odnosa sa građanima.


SAVJET ZA PREVENCIJU NARKOMANIJE
-četvrtak, 27. jul 2017. godine, sa početkom u 10:00 časova

 1. Izvještaj o realizovanim aktivnostima u sprovođenju Lokalnog plana za unapređenje socijalne inkluzije – razvoj usluga socijalne i dječje zaštite u Glavnom gradu – Podgorici za period 2014.-2018. godine, za 2016. godinu;
 2. Izvještaj o realizovanim aktivnostima u sprovođenju Lokalnog programa prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladih u Glavnom gradu – Podgorici za period 2014.-2018. godine, za 2016. godinu;

ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MEĐUOPŠTINSKU I MEĐUNARODNU SARADNJU
-četvrtak, 27. jul 2017. godine, sa početkom u 11:00 časova

 1. Izvještaj o realizovanim aktivnostima u sprovođenju Lokalnog plana za unapređenje socijalne inkluzije – razvoj usluga socijalne i dječje zaštite u Glavnom gradu – Podgorici za period 2014.-2018. godine, za 2016. godinu;
 2. Izvještaj o realizovanim aktivnostima u sprovođenju Lokalnog programa prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladih u Glavnom gradu – Podgorici za period 2014.-2018. godine, za 2016. godinu;


ODBOR ZA STATUT I PROPISE
-četvrtak, 27. jul 2017. godine, sa početkom u 12:00 časova

 1. Predlog odluke o stavljanju van pravne snage Odluke o izmjenama i dopunama Detaljnog urbanističkog plana “Blok 5-dio” (broj 01-030/112-1723 iz decembra 2012. godine).
 2. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Glavnog grada;
 3. Informacija o ostvarivanju Budžeta Glavnog grada – Podgorice za period januar-jun 2017.godine;
 4. Predlog odluke o donošenju Urbanističkog projekta ”Sportsko-rekreativni kompleks Balabani”;
 5. Predlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana ”Dahna 1”;
 6. Predlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana ”Cijevna 2- dio A";
 7. Predlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana ”Stambena zajednica VI Kruševac - zone 2, 3 i 4” u Podgorici;
 8. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zasnivanje stvarne službenosti na neodređeno vrijeme na dijelu kat.parcele broj 401 KO Cvarin;
 9. Predlog odluke o razmjeni zemljišta između Glavnog grada – Podgorice i Stambene zadruge zdravstvenih radnika Crne Gore »Zdravstvo«;
 10. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta koje čini urbanističku parcelu “H”, Zona “VII”, u zahvatu DUP–a „Konik–Sanacioni plan“ –Izmjene i dopune;
 11. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje aneksa Ugovora sa privrednim društvom „Zetagradnja“ d.o.o. Podgorica;
 12. Predlog odluke o izmjenama Odluke o pečatima;
 13. Predlog izmjena Etičkog kodeksa izabranih predstavnika i funkcionera u lokalnoj samoupravi Glavnog grada – Podgorica;
 14. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Glavnom gradu;
 15. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Završni račun Finansijskog plana Gradske opštine Golubovci za 2016.godinu;
 16. Izvještaj o sprovođenju plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom u Glavnom gradu - Podgorica za 2016.godinu;
 17.  Informacija o izdatim saglasnostima Vladi Crne Gore – Ministarstvu saobraćaja i pomorstva da radove neophodne za izgradnju autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac - Uvač - Mateševo, mogu izvoditi na nepokretnostima na kojima svojinska ovlašćenja vrši Glavni grad – Podgorica;
 18. Izvještaj o realizovanim aktivnostima u sprovođenju Lokalnog plana  za unapređenje socijalne inkluzije - razvoj usluga socijalne i dječje zaštite u Glavnom gradu–Podgorici za period 2014.-2018. godine, za 2016. godinu;
 19. Izvještaj o realizovanim aktivnostima u sprovođenju Lokalnog programa prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladih u Glavnom gradu – Podgorici za period 2014.-2018. godine, za 2016. godinu;
 20. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica;


XXII sjednica: 12.jun 2017. godine


Sjednice radnih tijela Skupštine se održavaju u zgradi Skupštine Glavnog grada, Njegoševa 13 - sala za sjednice na I spratu

SAVJET ZA PREVENCIJU NARKOMANIJE
- srijeda, 07. jun 2017. godinesa početkom u 09:00 časova 

 1. Izvještaj o realizovanim aktivnostima u sprovođenju Lokalnog plana za unapređenje socijalne inkluzije – razvoj usluga socijalne i dječje zaštite u Glavnom gradu – Podgorici za period 2014.-2018. godine, za 2016. godinu;
 2. Izvještaj o realizovanim aktivnostima u sprovođenju Lokalnog programa prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladih u Glavnom gradu – Podgorici za period 2014.-2018. godine, za 2016. godinu;

SAVJET ZA DAVANJE PREDLOGA NAZIVA NASELJA, ULICA I TRGOVA
- srijeda, 07. jun 2017. godinesa početkom u 10:00 časova 

 1. Razmatranje novih predloga za davanje naziva neimenovanim ulicama;
 2. Utvrđivanje predloga za davanje naziva ulica i trga u Podgorici.

ODBORA ZA PLANIRANJE I UREĐENJE
PROSTORA, KOMUNALNO - STAMBENU DJELATNOST,
SAOBRAĆAJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
-srijeda, 07. jun 2017. godine, sa početkom u 12:00 časova   

 1. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu DUP-a ″Donja Gorica″ - Izmjene i dopune za koridor cetinjskog puta i južne obilaznice;
 2. Predlog  odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji Glavnog grada  Podgorice; 
 3. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o auto - taksi prevozu; 
 4. Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorice 2012.- 2017. godine, za 2016.godinu. 

SAVJET ZA PITANJA LICA SA INVALIDITETOM
- srijeda , 07. jun 2017. godinesa početkom u 13:00 časova u zgradi Skupštine Glavnog grada - Podgorice (Njegoševa 13), salon u prizemlju

 1. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o auto - taksi prevozu;
 2. Izvještaj o realizovanim aktivnostima u sprovođenju Lokalnog plana za unapređenje socijalne inkluzije - razvoj usluga socijalne i dječje zaštite u Glavnom gradu - Podgorici za period 2014.-2018. godine, za 2016. godinu.
 

ODBOR ZA FINANSIJE, PRIVREDU I RAZVOJ
-četvrtak, 08. jun 2017. godine, sa početkom u 10:00 časova

 1. Predlog odluke o  poništenju Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o dokapitalizaciji društva “Novi duvanski kombinat” AD Podgorica i Ugovor o upravljanju privrednim društvom “Noviduvanski kombinat” AD Podgorica;
 2. Predlog odluke o pretvaranju nenovčanog uloga Glavnog grada u trajni ulog u AD “Novi Duvanski  kombinat” Podgorica;
 3. Predlog odluke o izmjenama Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija;
 4. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o varijabilnom dijelu zarade; 
 5. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu DUP-a „Donja Gorica“ – Izmjene i dopune za koridor cetinjskog puta i južne obilaznice;
 6. Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorice 2012- 2017. godine, za 2016.godinu;
 7. Informacija o pripremljenosti turističke sezone u Glavnom gradu Podgorici u 2017. godini;

IZBOR I IMENOVANJE
-petak, 09. jun 2017. godine, sa početkom u 11:00 časova

 1. Predlog za razrješenje Odbora direktora d.o.o. „Vodovod i kanalizacija“- Podgorica, koji je podnijelo 26 odbornika Skupštine Glavnog grada – Podgorice.

           Materijal za sjednicu Vam je dostavljen uz saziv za XXII sjednicu Skupštine Glavnog grada Podgorice.


ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MEĐUOPŠTINSKU I MEĐUNARODNU SARADNJU
-petak, 09. jun 2017. godine,  sa početkom u 12:00 časova

 1. Predlog odluke o izmjenama Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija; 
 2. Predlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za saradnju Glavnog grada i nevladinih organizacija; 
 3. Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o ostvarivanju rodne ravnopravnosti;
 4. Predlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Savjeta za pitanja mladih Glavnog grada;
 5.  Izvještaj o realizovanim aktivnostima u sprovođenju Lokalnog plana za unapređenje socijalne inkluzije – razvoj usluga socijalne i dječje zaštite u Glavnom gradu – Podgorici za period 2014.-2018. godine, za 2016. godinu;
 6. Izvještaj o realizovanim aktivnostima u sprovođenju Lokalnog programa prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladih u Glavnom gradu – Podgorici za period 2014.-2018. godine, za 2016. godinu;
 7. Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorice 2012.- 2017. godine, za 2016.godinu; 

ODBOR ZA STATUT I PROPISE 
-petak, 9. jun 2017. godine, sa početkom u 13:00 časova

 1. Predlog odluke o  poništenju Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o dokapitalizaciji društva ″Novi duvanski kombinat″ AD Podgorica i Ugovor o upravljanju privrednim društvom ″Novi duvanski kombinat″ AD Podgorica; 
 2. Predlog odluke o pretvaranju nenovčanog uloga Glavnog grada u trajni ulog u AD ″Novi Duvanski  kombinat″ Podgorica; 
 3. Predlog odluke o izmjenama Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija; 
 4. Predlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za saradnju Glavnog grada i nevladinih organizacija;
 5. Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o ostvarivanju rodne ravnopravnosti; 
 6. Predlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Savjeta za pitanja mladih Glavnog grada;
 7. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike Glavnog grada - Podgorice; 
 8. Predlog izmjena Etičkog kodeksa lokalnih službenika i namještenika;
 9. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o varijabilnom dijelu zarade; 
 10. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu DUP-a ″Donja Gorica″ - Izmjene i dopune za koridor cetinjskog puta i južne obilaznice;
 11. Predlog  odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji Glavnog grada  Podgorice; 
 12. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o auto - taksi prevozu;
 13. Izvještaj o realizovanim aktivnostima u sprovođenju Lokalnog plana za unapređenje socijalne inkluzije - razvoj usluga socijalne i dječje zaštite u Glavnom gradu - Podgorici za period 2014.-2018. godine, za 2016. godinu;
 14. Izvještaj o realizovanim aktivnostima u sprovođenju Lokalnog programa prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladih u Glavnom gradu - Podgorici za period 2014.-2018. godine, za 2016. godinu;
 15. Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorice 2012.- 2017. godine, za 2016. godinu;
 16. Informacija o pripremljenosti turističke sezone u Glavnom gradu Podgorici u 2017. godini.


Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Glavnog grada: Prijedlog za imenovanje izvršnog direktora "Sportski objekti" d.o.o.

XXI sjednica Skupštine: 9.maj 2017.godine

SAVJET ZA PITANJA LICA SA INVALIDITETOM
- četvrtak, 4. maja 2017. godine, sa početkom u 09,00 časova-
(zgrada Skupštine Glavnoog grada-Podgorica –Njegoševa 13, salon u prizemlju)

1. Izvještaj o radu JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka.

-Sjednice radnih tijela Skupštine se održavaju u zgradi Skupštine Glavnog grada-Podgoruce (Njegoševa 13) sala za sastanke na I spratu-

ODBOR ZA PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA, KOMUNALNO - STAMBENU DJELATNOST, SAOBRAĆAJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
-četvrtak, 4. maja 2017. godine, sa početkom u 10,00 časova-

1. Izvještaj o radu ″Vodovod i kanalizacija″ d.o.o. Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti ″Vodovod i kanalizacija″ d.o.o. Podgorica u 2016.godini;
2. Izvještaj o radu ″Čistoća″ d.o.o. Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti ″Čistoća″ d.o.o. Podgorica u 2016.godini;
3. Izvještaj o radu ″Zelenilo″ d.o.o. Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti ″Zelenilo″ d.o.o. Podgorica u 2016.godini;
4. Izvještaj o radu ″Pogrebne usluge″ d.o.o. Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti ″Pogrebne usluge″ d.o.o. Podgorica u 2016.godini;
5. Izvještaj o radu ″Komunalne usluge″ d.o.o. Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti ″Komunalne usluge″ d.o.o. Podgorica u 2016.godini;
6. Izvještaj o radu ″Deponija″ d.o.o. Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti ″Deponija″ d.o.o. Podgorica u 2016.godini;
7. Izvještaj o radu ″Tržnice i pijace″ d.o.o. Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti ″Tržnice i pijace″ d.o.o. Podgorica u 2016.godini;
8. Izvještaj o radu ″Putevi″ d.o.o. Podgorica u reorganizaciji za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti i pokriću gubitka ″Putevi″ d.o.o. Podgorica u reorganizaciji u 2016.godini;
9. Izvještaj o radu ″Parking servis Podgorica″ d.o.o. Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti ″Parking servis Podgorica ″ d.o.o. Podgorica u 2016.godini;
10. Izvještaj o radu Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica u 2016.godini;
11. Izvještaj o radu Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
12. Izvještaj o radu Komunalne policije za 2016.godinu;
13. Izvještaj o radu Službe zaštite Glavnog grada Podgorice za 2016.godinu;
14. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica.

ODBORA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MEĐUOPŠTINSKU I MEĐUNARODNU SARADNJU SKUPŠTINE
- četvrtak, 04. maja 2017. godine, sa početkom u 11 časova-

1. Predlog programa podizanja spomen obilježja za 2017.godinu;
2. Predlog odluke o podizanju spomenika Francu Prešernu;
3. Izvještaj o radu “Sportski objekti” d.o.o. Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti “Sportski objekti” d.o.o. Podgorica u 2016. godini;
4. Izvještaj o radu JU Narodna biblioteka “Radosav Ljumović” Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
5. Izvještaj o radu JU Muzeji i galerije Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
6. Izvještaj o radu JU “Gradsko pozorište” Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
7. Izvještaj o radu JU Kulturno – informativni centar “Budo Tomović” Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
8. Izvještaj o radu JU Kulturno – informativni centar “Zeta” Golubovci za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
9. Izvještaj o radu JU Kulturno – informativni centar “Malesija” Tuzi za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
10. Izvještaj o radu JU za brigu o djeci “Dječji savez” Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
11. Izvještaj o radu JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
12. Izvještaj o radu JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;

SAVJET ZA PREVENCIJU NARKOMANIJE
- četvrtak, 04. maja 2017. godine, sa početkom u ¬¬¬¬13 časova-

1. Izvještaj o radu Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci – Podgorica, za 2016. godinu, sa predlogom ocjena I zaključaka.

ODBOR ZA FINANSIJE, PRIVREDU I RAZVOJ
-petak, 05. maja 2017. godine, sa početkom u 10 časova-

1. Završni račun Budžeta Glavnog grada – Podgorice za 2016.godinu;
2. Predlog odluke o poništenju Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o dokapitalizaciji privrednog društva ”Novi duvanski kombinat” A.D.Podgorica i Ugovor o upravljanju privrednim društvom ”Novi duvanski kombinat” A.D.Podgorica;
3. Izvještaj o radu “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti“Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Podgorica u 2016. godini;
4. Izvještaj o radu “Čistoća” d.o.o. Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti “Čistoća” d.o.o. Podgorica u 2016. godini;
5. Izvještaj o radu “Zelenilo” d.o.o. Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti “Zelenilo” d.o.o. Podgorica u 2016. godini;
6. Izvještaj o radu “Pogrebne usluge” d.o.o. Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti “Pogrebne usluge” d.o.o. Podgorica u 2016. godini;
7. Izvještaj o radu “Komunalne usluge” d.o.o. Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti “Komunalne usluge” d.o.o. Podgorica u 2016. godini;
8. Izvještaj o radu “Deponija” d.o.o. Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti “Deponija” d.o.o. Podgorica u 2016. godini;
9. Izvještaj o radu “Tržnice i pijace” d.o.o. Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti “Tržnice i pijace” d.o.o. Podgorica u 2016. godini;
10. Izvještaj o radu “Putevi” d.o.o. Podgorica u reorganizaciji za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti “Putevi” d.o.o. Podgorica u reorganizaciji u 2016. godini;
11. Izvještaj o radu “Parking servis Podgorica ” d.o.o. Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti“Parking servis Podgorica ” d.o.o. Podgorica u 2016. godini;
12. Izvještaj o radu Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica u 2016. godini;
13. Izvještaj o radu Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
14. Izvještaj o radu “Sportski objekti” d.o.o. Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti “Sportski objekti” d.o.o. Podgorica u 2016. godini;
15. Izvještaj o radu JU Narodna biblioteka “Radosav Ljumović” Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
16. Izvještaj o radu JU Muzeji i galerije Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
17. Izvještaj o radu JU “Gradsko pozorište” Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
18. Izvještaj o radu JU Kulturno – informativni centar “Budo Tomović” Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
19. Izvještaj o radu JU Kulturno – informativni centar “Zeta” Golubovci za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
20. Izvještaj o radu JU Kulturno – informativni centar “Malesija” Tuzi za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
21. Izvještaj o radu JU za brigu o djeci “Dječji savez” Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
22. Izvještaj o radu JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
23. Izvještaj o radu JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
24. Izvještaj o radu Komunalne policije za 2016.godinu;
25. Izvještaj o radu Službe zaštite Glavnog grada Podgorice za 2016.godinu;

ODBOR ZA STATUT I PROPISE
- ponedjeljak, 8. maja 2017. godine, - sa početkom u 13,00 časova-

1. Predlog završnog računa Budžeta Glavnog grada - Podgorice za 2016. godinu;
2. Predlog odluke o poništenju Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o dokapitalizaciji privrednog društva ″Novi duvanski kombinat″ A.D. Podgorica i Ugovor o upravljanju privrednim društvom ″Novi duvanski kombinat″ A.D. Podgorica;
3. Predlog programa podizanja spomen obilježja za 2017. godinu;
4. Predlog odluke o podizanju spomenika Francu Prešernu;
5. Izvještaj o radu ″Vodovod i kanalizacija″ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti ″Vodovod i kanalizacija″ d.o.o. Podgorica u 2016. godini;
6. Izvještaj o radu ″Čistoća″ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti ″Čistoća″ d.o.o. Podgorica u 2016. godini;
7. Izvještaj o radu ″Zelenilo″ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti ″Zelenilo″ d.o.o. Podgorica u 2016. godini;
8. Izvještaj o radu ″Pogrebne usluge″ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti ″Pogrebne usluge″ d.o.o. Podgorica u 2016. godini;
9. Izvještaj o radu ″Komunalne usluge″ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti ″Komunalne usluge″ d.o.o. Podgorica u 2016. godini;
10. Izvještaj o radu ″Deponija″ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti ″Deponija″ d.o.o. Podgorica u 2016. godini;
11. Izvještaj o radu ″Tržnice i pijace″ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti ″Tržnice i pijace″ d.o.o. Podgorica u 2016. godini;
12. Izvještaj o radu ″Putevi″ d.o.o. Podgorica u reorganizaciji za 2016. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti i pokriću gubitka ″Putevi″ d.o.o. Podgorica u reorganizaciji u 2016. godini;
13. Izvještaj o radu ″Parking servis Podgorica″ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti ″Parking servis Podgorica ″ d.o.o. Podgorica u 2016. godini;
14. Izvještaj o radu Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica u 2016. godini;
15. Izvještaj o radu Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
16. Izvještaj o radu ″Sportski objekti″ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti ″Sportski objekti″ d.o.o. Podgorica u 2016. godini;
17. Izvještaj o radu JU Narodna biblioteka ″Radosav Ljumović″ Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
18. Izvještaj o radu JU Muzeji i galerije Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
19. Izvještaj o radu JU ″Gradsko pozorište″ Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
20. Izvještaj o radu JU Kulturno - informativni centar ″Budo Tomović″ Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
21. Izvještaj o radu JU Kulturno - informativni centar ″Zeta″ Golubovci za 2016. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
22. Izvještaj o radu JU Kulturno - informativni centar ″Malesija″ Tuzi za 2016. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
23. Izvještaj o radu JU za brigu o djeci ″Dječji savez″ Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
24. Izvještaj o radu JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
25. Izvještaj o radu JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
26. Izvještaj o radu Komunalne policije za 2016. godinu;
27. Izvještaj o radu Službe zaštite Glavnog grada Podgorice za 2016. godinu;
28. Izvještaj o rješavanju upravnih stvari kod organa uprave Glavnog grada za 2016. godinu;
29. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica;
30. Razmatranje Inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 45 stav 2 Odluke o održavanju čistoće (″Službeni list Crne Gore - opštinski propisi″, br. 09/09, 14/13, 40/15 i 34/16), koju je Ustavnom sudu Crne Gore podnijelo ″KIPS″ d.o.o. Podgorica, preko opunomoćenika advokatske kancelarije ″Velimirović&partneri″ iz Podgorice; sa izjašnjenjima Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj i ″Čistoća″ d.o.o. Podgorica, na navode sadržane u Inicijativi.

 

 

XX sjednica Skupštine: 11. april 2017. godine

Sjednice radnih tijela Skupštine se održavaju u zgradi Skupštine Glavnog grada - Podgorice (Njegoševa 13), sala za sastanke, na I spratu

 

ODBOR ZA PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA, KOMUNALO STAMBENU DJELATNOST, SAOBRAĆAJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
- utorak, 4. aprila 2017. godine, sa početkom u 09:00 časova-

 1. Predlog odluke o davanju saglasnosti za razmjenu nepokretnosti između Glavnog grada-Podgorice, sa jedne strane i privrednih društva ″Uniprom″ d.o.o.Nikšić i ″Uniprom KAP″ d.o.o. Podgorica sa druge strane, za potrebe izgradnje gradskog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici;
 2. Izvještaj o radu Gradonačelnika Glavnog grada i radu organa uprave Glavnog grada i službi za 2016. godinu;
 3. Predlog odluke o razmjeni zemljišta sa Fudbalskim savezom Crne Gore;
 4. Predlog odluke o vraćanju na raspolaganje Crnoj Gori zemljišta za potrebe izgradnje autoputa BAR - BOLJARE;
 5. Predlog odluke o davanju saglasnosti za izgradnju autoputa BAR - BOLJARE na nepokretnosti na kojima svojinska ovlašćenja vrši Glavni grad Podgorica;
 6. Predlog odluke o učešću Glavnog grada Podgorice u zajedničkoj izgradnji objekta centralne djelatnosti - tržnice u zahvatu DUP-a ″Prvoborac″ - Izmjene i dopune u Podgorici;
 7. Predlog odluke o davanju saglasnosti za brisanje zabilježbe ″rok izgradnje 3 godine″ upisane u listu nepokretnosti br. 4873 KO Podgorica II;
 8. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu DUP-a ″Prvi maj″ - Izmjene i dopune u Podgorici;
 9. Predlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana ″Balijače - Mojanovići - dio A″ u Podgorici;
 10. Predlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana ″Mahala″ u Podgorici;
 11. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Glavnog grada Podgorice;
 12. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica.


ODBOR ZA FINANSIJE, PRIVREDU I RAZVOJ
- utorak, 04. aprila 2017. godine, sa početkom u 10:00 časova

 1. Predlog odluke o davanju saglasnosti za razmjenu nepokretnosti između Glavnog grada–Podgorice, sa jedne strane i privrednih društva „Uniprom“d.o.o.Nikšić i „Uniprom KAP“d.o.o. Podgorica sa druge strane, za potrebe izgradnje gradskog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici;
 2. Izvještaj o radu Gradonačelnika Glavnog grada i radu organa uprave Glavnog grada i službi za 2016. godinu;
 3. Predlog odluke o razmjeni zemljišta sa Fudbalskim savezom Crne Gore;
 4. Predlog odluke o učešću Glavnog grada Podgorice u zajedničkoj izgradnji objekta centralne djelatnosti - tržnice u zahvatu DUP-a “Prvoborac”- Izmjene i dopune u Podgorici;
 5. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu DUP-a »Prvi maj«-Izmjene i dopune u Podgorici;
 6. Predlog odluke o dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama.


ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MEĐUOPŠTINSKU MEĐUNARODNU SARADNJU
- četvrtak, 06. aprila 2017. godine, sa početkom u 12:00 časova-

 1. Izvještaj o radu Gradonačelnika Glavnog grada i adu organa uprave Glavnog grada i službi za 2016. godinu.
 2. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Narodna biblioteka „ Radosav Ljumović“ Podgorica.


ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA SKUPŠTINE GLAVNOG GRADA – PODGORICE
- ponedjeljak, 10. aprila 2017. godine, sa početkom u 11:00 časova-

 1. Predlog za izmjenu Rješenja o imenovanju Odbora direktora „Sportski objekti“ d.o.o. Podgorica.

 

ODBOR ZA STATUT I PROPISE
- ponedjeljak, 10. aprila 2017. godine, sa početkom u 12:00 časova-

 1. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Glavnog grada;
 2. Predlog odluke o davanju saglasnosti za razmjenu nepokretnosti između Glavnog grada-Podgorice, sa jedne strane i privrednih društva ″Uniprom″ d.o.o.Nikšić i ″Uniprom KAP″ d.o.o. Podgorica sa druge strane, za potrebe izgradnje gradskog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici;
 3. Izvještaj o radu Gradonačelnika Glavnog grada i radu organa uprave Glavnog grada i službi za 2016. godinu;
 4. Predlog odluke o razmjeni zemljišta sa Fudbalskim savezom Crne Gore;
 5. Predlog odluke o vraćanju na raspolaganje Crnoj Gori zemljišta za potrebe izgradnje autoputa BAR - BOLJARE;
 6. Predlog odluke o davanju saglasnosti za izgradnju autoputa BAR - BOLJARE na nepokretnosti na kojima svojinska ovlašćenja vrši Glavni grad Podgorica;
 7. Predlog odluke o učešću Glavnog grada Podgorice u zajedničkoj izgradnji objekta centralne djelatnosti - tržnice u zahvatu DUP-a ″Prvoborac″ - Izmjene i dopune u Podgorici;
 8. Predlog odluke o davanju saglasnosti za brisanje zabilježbe ″rok izgradnje 3 godine″ upisane u listu nepokretnosti br. 4873 KO Podgorica II;
 9. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu DUP-a ″Prvi maj″ - Izmjene i dopune u Podgorici;
 10. Predlog odluke o dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama;
 11. Predlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana ″Balijače - Mojanovići - dio A″ u Podgorici;
 12. Predlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana ″Mahala″ u Podgorici;
 13. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Glavnog grada Podgorice;
 14. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Narodna biblioteka ″Radosav Ljumović″ Podgorica;
 15. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica.

XIX sjednica: 28.februar 2017. godine

Sjednice radnih tijela Skupštine se održavaju u zgradi Skupštine Glavnog grada, Njegoševa 13 - sala za sjednice na I spratu

ODBORA ZA PLANIRANJE I UREĐENJE
PROSTORA, KOMUNALNO - STAMBENU DJELATNOST,
SAOBRAĆAJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
-petak, 24. februar 2017. godine, sa početkom u 09:00 časova   

 1. Predlog programa uređenja prostora Glavnog grada Podgorice za 2017. godinu;
 2. Program rada Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 3. Predlog odluke o određivanju  građevinskog zemljišta koje može biti predmet raspolaganja u 2017. godini; 
 4. Predlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana ″Vranići 1″ - Izmjene i dopune;
 5. Predlog odluke o izmjeni Odluke o prodaji nepokretnosti označene katastarskom parcelom broj 3848/2 iz lista nepokretnosti broj 608 KO Podgorica II, broj 02-030/15-515 od 14. aprila 2015. godine; 
 6. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na građevinskom zemljištu Vladi Crne Gore, za potrebe realizacije projekta izgradnje objekta ″Kuća građanskog društva″;
 7. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica.
 

ODBOR ZA FINANSIJE, PRIVREDU I RAZVOJ
-petak, 24. februar 2017. godine, sa početkom u 14:00 časova 

 1. Predlog programa uređenja prostora Glavnog grada Podgorice za 2017.godinu;
 2. Program rada Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. za 2017.godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 3. Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Glavnom gradu;
 4. Predlog odluke o izmjenama Odluke o zaradama lokalnih funkcionera i lica koje imenuje Skupština;
 5. Predlog odluke o varijabilnom dijelu zarade;
 6. Predlog odluke o dodatku na zaradu zaposlenih u javnim ustanovama čiji je osnivač Glavni grad;
 7. Predlog odluke o izmjeni Odluke o prodaji nepokretnosti označene katastarskom parcelom broj 3848/2 iz lista nepokretnosti broj 608 KO Podgorica II, broj 02-030/15-515 od 14.aprila 2015. godine;
 8. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o sufinansiranju između Glavnog grada Podgorice i Udruženja penzionera Podgorice; 
 9.  Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o Finansijskom planu Gradske  opštine Golubovci za 2017.godinu;
 10.  Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o Finansijskom planu Gradske opštine Tuzi za 2017.godinu;
 

IZBOR I IMENOVANJE
-ponedeljak, 27. februar 2017. godine, sa početkom u 11:00 časova, u novoj zgradi Skupštine Glavnog grada (Njegoševa bb) - sala za sjednice na I spratu

 1. Predlog odluke o poništenju Odluke o proglašenju Stjepana Mesića počasnim građaninom Podgorice.
 2. Predlog za izmjenu Rješenja o imenovanju Komisije za rješavanje stambenih potreba lica koja bira ili imenuje Skupština Glavnog grada, Gradonačelnik i drugih lica čiji je rad od posebnog interesa za Glavni grad.
 3. Predlog za izmjenu Rješenja o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti, međuopštinsku i međunarodnu saradnju Skupština Glavnog grada – Podgorice.
 4. Predlog za izmjenu Rješenja o imenovanju Savjeta za pitanja mladih Glavnog grada.
 5. Predlog za izmjenu Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica.
 6. Predlog za izmjenu Rješenja o imenovanju Odbora direktora „Deponija“ d.o.o. Podgorica.

 

ODBOR ZA STATUT I PROPISE 
-ponedeljak, 27. februar 2017. godine, sa početkom u 12:00 časova, u novoj zgradi Skupštine Glavnog grada (Njegoševa bb) - sala za sjednice na I spratu

 1. Predlog programa uređenja prostora Glavnog grada Podgorice za 2017. godinu; 
 2. Program rada Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada; 
 3. Predlog odluke o određivanju  građevinskog zemljišta koje može biti predmet raspolaganja u 2017.godini;
 4. Predlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana ″Vranići 1″ - Izmjene i dopune;
 5. Predlog odluke o određivanju naziva trga i ulica u Podgorici;
 6. Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Glavnom gradu;
 7. Predlog odluke o izmjenama Odluke o zaradama lokalnih funkcionera i lica koje imenuje Skupština Glavnog grada;
 8. Predlog odluke o varijabilnom dijelu zarade;
 9. Predlog odluke o dodatku na zaradu zaposlenih u javnim ustanovama čiji je osnivač Glavni grad;
 10. Predlog programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika Glavnog grada za 2017. godinu; 
 11. Predlog odluke o pružanju pravne pomoći;
 12. Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova;
 13. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o saradnji i partnerstvu Glavnog grada i nevladinih organizacija;
 14. Predlog odluke o izmjeni Odluke o prodaji nepokretnosti označene katastarskom parcelom broj 3848/2 iz lista nepokretnosti broj 608 KO Podgorica II, broj 02-030/15-515 od 14.aprila 2015. godine;
 15. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na građevinskom zemljištu Vladi Crne Gore, za potrebe realizacije projekta izgradnje objekta ″Kuća građanskog društva″; 
 16. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o sufinansiranju između Glavnog grada Podgorice i Udruženja penzionera Podgorice; 
 17. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o Finansijskom planu Gradske opštine Golubovci za 2017. godinu;
 18. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o Finansijskom planu Gradske opštine Tuzi za 2017. godinu;
 19. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica.

 


7. februar 2017.godine

VII sjednica Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova će se održati u utorak, 07. februara 2017. godine, u sali za sjednice Skupštine Glavnog grada (Njegoševa 13), I sprat, sa početkom u 10,00 časova.

Dnevni red:

 1. Utvrđivanje Predloga odluke o određivanju naziva trga i ulica u Podgorici;
 2. Razmatranje novih predloga za davanje naziva neimenovanim ulicama;
 3. Utvrđivanje predloga za davanje naziva ulica u Podgorici.

XVIII sjednica: 22. decembar 2016. godine

 

Sjednice radnih tijela Skupštine se održavaju u zgradi Skupštine Glavnog grada, Njegoševa 13 - sala za sjednice na I spratu

SAVJET ZA PREVENCIJU NARKOMANIJE

- petak, 16. decembar 2016. godinesa početkom u 10:00 časova 

 1. Program rada Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica za 2017.godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada

 

ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MEĐUOPŠTINSKU I MEĐUNARODNU SARADNJU
-petak, 16. decembar 2016. godine,  sa početkom u 11:00 časova

 1. Predlog programa rada Skupštine Glavnog grada-Podgorice za 2017. godinu; 
 2. Predlog dopune Programa podizanja spomen – obilježja za 2016. godinu;
 3. Program rada „Sportski objekti“ d.o.o. Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 4. Program rada Javne ustanove Kulturno-informativni centar „Budo Tomović“ za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 5. Program rada Javne ustanove Kulturno-informativni centar „Zeta“ Golubovci za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 6. Program rada Javne ustanove Kulturno-informativni centar „Malesija“ Tuzi za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 7. Program rada Javne ustanove Muzeji i galerije Podgorice za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 8. Program rada Javne ustanove Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 9. Program rada Javne ustanove Gradsko pozorište Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada; 
 10. Program rada Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica za 2017.godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada; 
 11. Program rada Javne ustanove za brigu o djeci „Dječji savez“ Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 12. Program rada Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Podgorica za 2017.godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;

ODBOR ZA FINANSIJE, PRIVREDU I RAZVOJ
-utorak, 20. decembar 2016. godine, sa početkom u 11:00 časova

 1. Predlog programa rada Skupštine Glavnog grada-Podgorice za 2017. godinu; 
 2. Predlog odluke o Budžetu Glavnog grada - Podgorice za 2017. godinu ;
 3. Predlog odluke o komunalnoj naknadi;
 4. Izvještaj o stanju uređenja prostora Glavnog grada Podgorice za 2016. godinu; 
 5. Predlog odluke o davanju saglasnosti na ugovor o sponzorstvu i upravljanju Fudbalskog kluba „Budućnost“ Podgorica; 
 6. Predlog odluke o produženju primjene Odluke o umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada – Podgorice i Odluke o dodatnom umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada - Podgorice; 
 7. Program rada „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o Podgorica za 2017. godinu; sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 8. Program rada „Čistoća“ d.o.o. Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 9. Program rada „Deponija“ d.o.o. Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 10. Program rada „Tržnice i pijace“ d.o.o. Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 11. Program rada „Komunalne usluge“ d.o.o. Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 12. Program rada „Pogrebne usluge“ d.o.o. Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 13. Program rada „Zelenilo“ d.o.o. Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 14. Program rada „Parking servis Podgorica“ d.o.o. Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 15. Program rada Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 16. Program rada „Putevi“ d.o.o. u reorganizaciji Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada ;
 17. Program rada „Sportski objekti“ d.o.o. Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 18. Program rada Javne ustanove Kulturno-informativni centar „Budo Tomović“ za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 19. Program rada Javne ustanove Kulturno-informativni centar „Zeta“ Golubovci za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 20. Program rada Javne ustanove Kulturno-informativni centar „Malesija“ Tuzi za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 21. Program rada Javne ustanove Muzeji i galerije Podgorice za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 22. Program rada Javne ustanove Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 23. Program rada Javne ustanove Gradsko pozorište Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada; 
 24. Program rada Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica za 2017.godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada; 
 25. Program rada Javne ustanove za brigu o djeci „Dječji savez“ Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 26. Program rada Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Podgorica za 2017.godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 27. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Završni račun finansijskog plana Gradske opštine Golubovci za 2015. godinu;
 28. Informacija o aktivnostima na podsticaju razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Glavnog grada – Podgorice u 2016.godini;


ODBORA ZA PLANIRANJE I UREĐENJE
PROSTORA, KOMUNALNO - STAMBENU DJELATNOST,
SAOBRAĆAJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
-utorak, 20. decembar 2016. godine, sa početkom u 14:00 časova   

 1. Predlog programa rada Skupštine Glavnog grada-Podgorice za 2017. godinu;
 2. Predlog odluke o komunalnoj naknadi;
 3. Izvještaj o stanju uređenja prostora Glavnog grada Podgorice za 2016. godinu;
 4. Predlog odluke o donošenju Lokalne studije lokacije ″Cijevna planska jedinica 2.5″ u Podgorici;
 5. Predlog odluke o donošenju Lokalne studije lokacije ″Centralno groblje Golubovci″ u Podgorici;
 6. Predlog odluke o donošenju Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana ″Stambena zajednica VII - Stara Varoš″ u Podgorici; 
 7. Predlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana ″Pobrežje -zona G″ u Podgorici; 
 8. Predlog odluke o izmjeni Odluke o postavljanju, građanju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji Glavnog grada -Podgorice; 
 9. Predlog odluke o donošenju Plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom u Glavnom gradu Podgorica za period 2016 - 2020. godine;
 10. Predlog odluke o učešću Glavnog grada Podgorice u realizaciji sistema uvođenja elektronske naplate vozne karte u linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika u Glavnom gradu zajedničkim ulaganjem u formi javno-privatnog parterstva;
 11. Predlog odluke o davanju na korišćenje, bez naknade, zemljišta za fudbalske terene u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana ″Konik - Stari Aerodrom III″, izmjene i dopune u Podgorici;
 12. Predlog odluke o davanju na korišćenje, bez naknade, zemljišta za fudbalski teren u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana ″Konik-sanacioni plan″ u Podgorici;
 13. Predlog odluke o davanju saglasnosti za sporazumno rješavanje imovinsko pravnih odnosa između Glavnog grada Podgorice i Lazović Aleksandra iz Podgorice;
 14. Predlog odluke o davanju saglasnosti za sporazumno rješavanje imovinsko pravnih odnosa između Glavnog grada Podgorice, sa jedne strane, i Lazović Sanje, Lazović Sandre, Lazović Saše i Lazović Vere iz Podgorice, sa druge strane;
 15. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zasnivanje stvarne službenosti na neodređeno vrijeme na dijelu katastarske parcele 2090/964, 7893/15 i 5471/2 KO Podgorica;
 16. Predlog odluke o produženju primjene Odluke o umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada - Podgorice i Odluke o dodatnom umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada - Podgorice;
 17. Program rada ″Vodovod i kanalizacija″ d.o.o Podgorica za 2017. godinu; sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 18. Program rada ″Čistoća″ d.o.o. Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 19. Program rada ″Deponija″ d.o.o. Podgorica za 2017. godinu,sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 20. Program rada ″Tržnice i pijace″ d.o.o. Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 21. Program rada ″Komunalne usluge″ d.o.o. Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada; 
 22. Program rada ″Pogrebne usluge″ d.o.o. Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 23. Program rada ″Zelenilo″ d.o.o. Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 24. Program rada ″Parking servis Podgorica″ d.o.o. Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 25. Program rada Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 26. Program rada ″Putevi″ d.o.o. u reorganizaciji Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 27. Predlog Operativnog plana zaštite od štetnog dejstva voda za vode od značaja za Glavni grad-Podgoricu za 2017. godinu;
 28. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica.

 

SAVJET ZA PITANJA LICA SA INVALIDITETOM
- utorak, 20. decembar 2016. godinesa početkom u 15:30 časova u zgradi Skupštine Glavnog grada - Podgorice (Njegoševa 13), salon u prizemlju

 1. Program rada Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada.
 

ODBOR ZA STATUT I PROPISE 
-srijeda, 21. decembar 2016. godine, sa početkom u 11:00 časova

 1. Predlog programa rada Skupštine Glavnog grada-Podgorice za 2017. godinu; 
 2. Predlog  odluke o Budžetu Glavnog grada - Podgorice za 2017. godinu;
 3. Predlog odluke o komunalnoj naknadi;
 4. Izvještaj o stanju uređenja prostora Glavnog grada Podgorice za 2016. godinu;
 5. Predlog odluke o donošenju Lokalne studije lokacije ″Cijevna planska jedinica 2.5″ u Podgorici;
 6. Predlog odluke o donošenju Lokalne studije lokacije ″Centralno groblje Golubovci″ u Podgorici;
 7. Predlog odluke o donošenju Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana ″Stambena zajednica VII - Stara Varoš″ u Podgorici;
 8. Predlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana ″Pobrežje -zona G″ u Podgorici;
 9. Predlog odluke o izmjeni Odluke o postavljanju, građanju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji Glavnog grada -Podgorice; 
 10. Predlog odluke o donošenju Plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom u Glavnom gradu Podgorica za period 2016 - 2020. godine; 
 11. Predlog odluke o učešću Glavnog grada Podgorice u realizaciji sistema uvođenja elektronske naplate vozne karte u linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika u Glavnom gradu zajedničkim ulaganjem u formi javno-privatnog parterstva;
 12. Predlog odluke o davanju na korišćenje, bez naknade, zemljišta za fudbalske terene u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana ″Konik - Stari Aerodrom III″, izmjene i dopune u Podgorici; 
 13. Predlog odluke o davanju na korišćenje, bez naknade, zemljišta za fudbalski teren u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana ″Konik-sanacioni plan″ u Podgorici;
 14. Predlog odluke o davanju saglasnosti za sporazumno rješavanje imovinsko pravnih odnosa između Glavnog grada Podgorice i Lazović Aleksandra iz Podgorice; 
 15. Predlog odluke o davanju saglasnosti za sporazumno rješavanje imovinsko pravnih odnosa između Glavnog grada Podgorice, sa jedne strane, i Lazović Sanje, Lazović Sandre, Lazović Saše i Lazović Vere iz Podgorice, sa druge strane;
 16. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zasnivanje stvarne službenosti na neodređeno vrijeme na dijelu katastarske parcele 2090/964, 7893/15 i 5471/2 KO Podgorica;
 17. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o sponzorstvu i upravljanju Fudbalskim klubom ″Budućnost″ AD Podgorica;
 18.  Predlog odluke o produženju primjene Odluke o umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada - Podgorice i Odluke o dodatnom umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada - Podgorice;
 19. Predlog dopune Programa podizanja spomen - obilježja za 2016. godinu;
 20. Program rada ″Vodovod i kanalizacija″ d.o.o Podgorica za 2017. godinu; sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 21. Program rada ″Čistoća″ d.o.o. Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 22. Program rada ″Deponija″ d.o.o. Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 23. Program rada ″Tržnice i pijace″ d.o.o. Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 24. Program rada ″Komunalne usluge″ d.o.o. Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 25. Program rada ″Pogrebne usluge″ d.o.o. Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada; 
 26. Program rada ″Zelenilo″ d.o.o. Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 27. Program rada ″Parking servis Podgorica″ d.o.o. Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 28. Program rada Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 29. Program rada ″Putevi″ d.o.o. u reorganizaciji Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 30. Program rada ″Sportski objekti″ d.o.o. Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 31. Program rada Javne ustanove Kulturno-informativni centar ″Budo Tomović″ za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 32. Program rada Javne ustanove Kulturno-informativni centar ″Zeta″ Golubovci za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada; 
 33. Program rada Javne ustanove Kulturno-informativni centar ″Malesija″  Tuzi za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 34. Program rada Javne ustanove Muzeji i galerije Podgorice za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 35. Program rada Javne ustanove Narodna biblioteka ″Radosav Ljumović″ Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada; 
 36. Program rada Javne ustanove Gradsko pozorište Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 37. Program rada Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica za 2017.godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 38. Program rada Javne ustanove za brigu o djeci ″Dječji savez″ Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 39. Program rada Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Podgorica za 2017.godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 40. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Završni račun finansijskog plana Gradske opštine Golubovci za 2015. godinu;
 41. Predlog Operativnog plana zaštite od štetnog dejstva voda za vode od značaja za Glavni grad-Podgoricu za 2017. godinu;
 42. Informacija o aktivnostima na podsticaju razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Glavnog grada - Podgorice u 2016.godini;
 43. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica;
 44. Razmatranje Inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredabe  člana 16 stav 2 Statuta Glavnog grada (″Sl. list RCG-opštinski propisi″, broj 28/06 i ″Sl. list CG-opštinski propisi″, br. 39/10 i 18/12), koju je Ustavnom sudu Crne Gore podnio dr Nedžad Drešević u ime Opštinskog odbora Bošnjačke stranke, sa Izjašnjenjem Službe Skupštine, na navode sadržane u Inicijativi;
 45. Razmatranje prijava kandidata za predsjednika Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada - Podgorice, koje su pristigle po Javnom pozivu od 25. novembra 2016. godine i utvrđivanje kandidata za predsjednika Savjeta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XVII sjednica: 25. novembar 2016. godine

Sjednice radnih tijela Skupštine se održavaju u zgradi Skupštine Glavnog grada, Njegoševa 13 - sala za sjednice na I spratu

ODBOR ZA FINANSIJE, PRIVREDU I RAZVOJ
-petak, 18. novembra 2016. godine, sa početkom u 09:30 časova

 1. Predlog odluke o davanju saglasnosti na zaključenje sporazuma o naknadi sa Organizacijom gluvih i nagluvih Podgorica u postupku eksproprijacije pred Upravom za nekretnine PJ Podgorica, broj: 465-101-UP-8975/13;
 2. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističkih parcela D, E i F, blok VII u zahvatu DUP-a „Konik – Sanacioni plan“ – izmjene i dopune;
 3. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu DUP-a „Industrijska zona – Kombinat aluminijuma“ – Izmjene i dopune za koridor južne obilaznice u Podgorici;
 4. Predlog odluke o razmjeni zemljišta sa Fudbalskim savezom Crne Gore;
 5. Predlog odluke o potvrđivanju Odluke o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve;
 6. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Završni račun finansijskog plana Gradske opštine Tuzi za 2015. godinu;
 7. Informacija o realizaciji projekta modernizacije javne rasvjete za fazu 1 (sela i prigradska naselja) na teritoriji Glavnog grada Podgorice ;
   

ODBORA ZA PLANIRANJE I UREĐENJE
PROSTORA, KOMUNALNO - STAMBENU DJELATNOST,
SAOBRAĆAJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
-srijeda, 23. novembra 2016. godine, sa početkom u 09:00 časova   

 1. Predlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana ″Tološi 2 - dio″ u Podgorici;
 2. Predlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana ″Karabuško polje″;
 3. Predlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana ″Stambena zajednica VI Stara Varoš″ u Podgorici;
 4. Predlog odluke o Idejnom arhitektonskom rješenju za objekat na urbanističkoj parceli A 206/1, Zona A, u zahvatu Urbanističkog projekta ″Stara Varoš - izmjene i dopune″;
 5. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sporazuma o naknadi sa Organizacijom gluvih i nagluvih Podgorica u postupku eksproprijacije pred Upravom za nekretnine PJ Podgorica, broj: 465-101-UP-8975/13; 
 6. Predlog odluke o davanju u zakup zemljišta na dijelu katastarske parcele broj 415/1 KO Podgorica I;
 7. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističkih parcela D, E i F, blok VII u zahvatu DUP-a ″Konik - Sanacioni plan″ - izmjene i dopune; 
 8. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje aneksa Ugovora sa privrednim društvom ″Fab Live″ d.o.o. Podgorica; 
 9. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu DUP-a ″Industrijska zona - Kombinat aluminijuma″ - Izmjene i dopune za koridor južne obilaznice u Podgorici;
 10. Predlog odluke o razmjeni zemljišta sa Fudbalskim savezom Crne Gore;
 11. Predlog odluke o davanju u zakup zemljišta u skladu sa Planom o dopunama Plana postavljanja privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorice; 
 12. Informacija o realizaciji projekta modernizacije javne rasvjete za fazu 1 (sela i prigradska naselja) na teritoriji Glavnog grada Podgorice;
 13. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica.


SAVJET ZA PITANJA LICA SA INVALIDITETOM
- srijeda, 23. novembra 2016. godinesa početkom u 10:30 časova u zgradi Skupštine Glavnog grada - Podgorice (Njegoševa 13), salon u prizemlju

 1. Predlog odluke o davanju saglasnosti na zaključenje sporazuma o naknadi sa Organizacijom gluvih i nagluvih Podgorica u postupku eksproprijacije pred Upravom za nekretnine PJ Podgorica, broj: 465-101-UP-8975/13;
 2. Razmatranje radne verzije Predloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obrazovanju radnih tijela Skupštine Glavnog grada-Podgorice, koju je pripremila Služba Skupštine, sa komentarima, primjedbama i sugestijama članova Savjeta za pitanja lica sa invaliditetom.
   

ODBOR ZA STATUT I PROPISE
-četvrtak, 24. novembra 2016. godine, sa početkom u 12:00 časova

 1. Predlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana ″Tološi 2 - dio″ u Podgorici;
 2. Predlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana ″Karabuško polje″;
 3. Predlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana ″Stambena zajednica VI Stara Varoš″ u Podgorici;
 4. Predlog odluke o Idejnom arhitektonskom rješenju za objekat na urbanističkoj parceli A 206/1, Zona A, u zahvatu Urbanističkog projekta ″Stara Varoš - izmjene i dopune″;
 5. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sporazuma o naknadi sa Organizacijom gluvih i nagluvih Podgorica u postupku eksproprijacije pred Upravom za nekretnine PJ Podgorica, broj: 465-101-UP-8975/13; 
 6. Predlog odluke o davanju u zakup zemljišta na dijelu katastarske parcele broj 415/1 KO Podgorica I;
 7. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističkih parcela D, E i F, blok VII u zahvatu DUP-a ″Konik - Sanacioni plan″ - izmjene i dopune; 
 8. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje aneksa Ugovora sa privrednim društvom ″Fab Live″ d.o.o. Podgorica; 
 9. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu DUP-a ″Industrijska zona - Kombinat aluminijuma″ - Izmjene i dopune za koridor južne obilaznice u Podgorici;
 10. Predlog odluke o razmjeni zemljišta sa Fudbalskim savezom Crne Gore;
 11. Predlog odluke o davanju u zakup zemljišta u skladu sa Planom o dopunama Plana postavljanja privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorice; 
 12. Predlog odluke o potvrđivanju Odluke o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve;
 13. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Završni račun finansijskog plana Gradske opštine Tuzi za 2015. godinu;
 14. Informacija o realizaciji projekta modernizacije javne rasvjete za fazu 1 (sela i prigradska naselja) na teritoriji Glavnog grada Podgorice;
 15. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica;
 16. Razmatranje Izjašnjenja Sekretarijata za finansije, na navode sadržane u Rješenju Ustavnog suda U - II br. 69/13 o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe Tarifnog broja 3 stav 1 tačka 3, u dijelu koji glasi: ″za korišćenje panoa na fasadama podkonstrukcijama i krovovima zgrada i zastakljenim poslovnim prostorijama″, Taksene tarife za lokalne komunalne takse, koja je sastavni dio Odluke o lokalnim komunalnim taksama (″Službeni list RCG-opštinski propisi″, broj 09/07 i ″Službeni list CG-opštinski propisi″, br. 09/11, 13/12, 27/15 i 36/15), koju je donijela Skupština Glavnog grada-Podgorice;
 17. Utvrđivanje Javnog poziva za predlaganje kandidata za predsjednika Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada - Podgorice.
 

ODBOR  ZA IZBOR I IMENOVANJA
- četvrtak, 24. novembra 2016. godine, sa početkom u 10:00 časova

 1. Predlog za imenovanje Žirija  za  dodjelu  Nagrade   "19. decembar"  za  2016.  godinu.
 2. Predlog za imenovanje Komisije za dodjelu Studentske nagrade Glavnog  grada – Podgorice, za 2016. godinu.
 3. Predlog za izmjenu Rješenja o imenovanju Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova Skupštine Glavnog grada – Podgorice.                             
 4. Predlog za izmjenu Rješenja o imenovanju Savjeta za pitanja lica sa invaliditetom Skupštine Glavnog grada – Podgorice.
 5. Predlog za izmjenu Rješenja o imenovanju Odbora direktora društva sa ograničenom odgovornošću – Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice.
 6. Predlog za izmjenu i dopunu Rješenja o imenovanju predsjednika i dva člana Upravnog odbora Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Podgorica.
 7. Predlog za izmjenu Rješenja o imenovanju Odbora direktora “Komunalne usluge “ d.o.o. Podgorica.
 8. Predlog za izmjenu Rješenja o imenovanju Savjeta KIC-a Malesija.


 

XVI sjednica: 29. septembar 2016. godine

 

ODBOR ZA STATUT I PROPISE
-
srijeda, 28. septembar 2016. godine, sa početkom u 12:00 časova

 1. Predlog za razrješenje Gradonačelnika Glavnog grada, Slavoljuba Stijepovića

XV sjednica: 28. jul 2016. godine

Sjednice radnih tijela Skupštine se održavaju u zgradi Skupštine Glavnog grada, Njegoševa 13 - sala za sjednice na I spratu

ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MEĐUOPŠTINSKU I MEĐUNARODNU SARADNJU
-četvrtak, 21. jul 2016. godine,  sa početkom u 09:00 časova

 1. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora „Sportski objekti“ d.o.o. Podgorica o pokretanju postupka realizacije rekonstrukcije dijela SC „Morača“ u multifunkcionalnu dvoranu;
 2.  Izvještaj o realizovanim aktivnostima Lokalnog plana za unapređenje socijalne inkluzije - razvoj usluga socijalne i dječje zaštite u Glavnom gradu – Podgorici, za 2015. godinu.
 3.  Izvještaj o realizovanim aktivnostima Lokalnog programa prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladih u Glavnom gradu - Podgorica za 2015. godinu. 
 4.  Izvještaj o realizaciji Plana akcije za mlade Glavnog grada u 2015. godini;
   

ODBOR ZA FINANSIJE, PRIVREDU I RAZVOJ
-četvrtak, 21. jul 2016. godine, sa početkom u 10:00 časova

 1. Informacija o ostvarivanju Budžeta Glavnog grada Podgorice za period januar –   jun 2016. godine;
 2. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika Glavnog grada;
 3. Predlog Razvojnog plana o biznis zonama Podgorica I, Podgorica II i Podgorica III; 
 4. Predlog odluke o izmjeni Odluke o radnom vremenu;
   

ODBORA ZA PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA,
KOMUNALNO - STAMBENU DJELATNOST, SAOBRAĆAJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

-ponedjeljak, 25. jul 2016. godine, sa početkom u 09:00 časova 

 1. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Detaljnog urbanističkog plana ″Servisno skladišna zona″ u Podgorici;
 2. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Detaljnog urbanističkog plana ″Dahna″ u Podgorici;
 3. Predlog Razvojnog plana o biznis zonama Podgorica I, Podgorica II i Podgorica III;
 4. Predlog odluke o donošenju Plana o dopunama Plana postavljanja privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorice;
 5. Predlog odluke o razmjeni zemljišta sa Fudbalskim savezom Crne Gore;
 6. Predlog odluke o davanju saglasnosti za sporazumno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa Osmanagić Biserom za proširenje groblja ″Čepurci″ u Podgorici;
 7. Predlog odluke o davanju saglasnosti za sporazumno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa Bešlić Sadijom, Mahmutom i Jasminom za proširenje groblja ″Čepurci″ u Podgorici;
 8. Predlog odluke o davanju saglasnosti Vladi Crne Gore - Ministarstvu saobraćaja i pomorstva za korišćenje zemljišta u KO Mrke;
 9. Predlog odluke o izmjeni Odluke o radnom vremenu;
 10. Predlog odluke o dopunama Odluke o komunalnom uređenju grada;
 11. Predlog odluke o dopuni Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama;
 12. Predlog odluke o dopuni Odluke o održavanju čistoće;
 13. Predlog odluke o dopuni Odluke o prikupljanju i ispuštanju atmosferskih voda na teritoriji Glavnog grada;
 14. Predlog odluke o dopuni Odluke o javnom vodosnabdijevanju na teritoriji Glavnog grada;
 15. Predlog odluke o dopuni Odluke o prikupljanju, prečišćavanju i ispuštanju otpadnih voda na teritoriji Glavnog grada;
 16. Predlog odluke o dopuni Odluke o vodosnabdijevanju seoskih i drugih naselja na teritoriji Glavnog grada Podgorice;
 17. Predlog odluke o dopuni Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima; 
 18. Predlog odluke o dopuni Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji Glavnog grada Podgorice;
 19.  Predlog odluke o dopunama Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji Glavnog grada Podgorice;
 20.  Predlog odluke o dopuni Odluke o uslovima i načinu sahranjivanja umrlih i uređivanju i održavanju groblja; 
 21. Predlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o uređivanju i održavanju zelenih površina;
 22. Predlog odluke o dopuni Odluke o pijacama;
 23. Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta;
 24. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji Glavnog grada;
 25. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorice;
 26. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću ″Regionalni park Komovi za teritoriju Glavnog grada″ Podgorica;
 27. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta ″Putevi″ d.o.o. Podgorica. 
   

SAVJET ZA PITANJA LICA SA INVALIDITETOM
-ponedjeljak, 25.jul 2016. godine, sa početkom u 10:30 časova salon u prizemlju

 1. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji Glavnog grada;
 2. Izvještaj o realizovanim aktivnostima u sprovođenju Lokalnog plana za unapređenje socijalne inkluzije-razvoj usluga socijalne i dječje zaštite u Glavnom gradu-Podgorici 2014-2018. godine, za 2015. godinu.
   

SAVJET ZA PREVENCIJU NARKOMANIJE
- utorak, 26. jul 2016. godinesa početkom u 09:00 časova 

 1. Izvještaj o realizovanim aktivnostima Lokalnog plana za unapređenje socijalne inkluzije - razvoj usluga socijalne i dječje zaštite u Glavnom gradu – Podgorici, za 2015. godinu.
 2. Izvještaj o realizovanim aktivnostima Lokalnog programa prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladih u Glavnom gradu - Podgorica za 2015. godinu. 
 3. Izvještaj o realizaciji Plana akcije za mlade Glavnog grada u 2015. godini;
   

IZBOR I IMENOVANJE
- srijeda, 27. jul 2016. godine, sa početkom u 10:30 časova

 1.  Predlog za imenovanje Violete Kliokovac, dipl. ing. građ., za izvršnog direktora »Putevi« d.o.o. Podgorica.  
 2.  Predlog za davanje saglasnosti na Odluku Javne ustanove Muzeji i galerije o izboru Seada Đokaja, dipl. pravnika, za direktora ove javne ustanove.
 3.  Predlog za izmjenu Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica.


ODBOR ZA STATUT I PROPISE
-
srijeda, 27. jul 2016. godine, sa početkom u 12:00 časova

 1. Informacija o ostvarivanju Budžeta Glavnog grada Podgorice za period januar-jun 2016. godine;
 2. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika Glavnog grada;
 3. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Detaljnog urbanističkog plana ″Servisno skladišna zona″ u Podgorici;
 4. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Detaljnog urbanističkog plana ″Dahna″ u Podgorici;
 5. Predlog odluke o određivanju naziva ulica u Podgorici;
 6. Predlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o obrazovanju Službe Skupštine;
 7. Predlog Razvojnog plana o biznis zonama Podgorica I, Podgorica II i Podgorica III; 
 8. Predlog odluke o donošenju Plana o dopunama Plana postavljanja privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorice; 
 9. Predlog odluke o razmjeni zemljišta sa Fudbalskim savezom Crne Gore;
 10. Predlog odluke o davanju saglasnosti za sporazumno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa Osmanagić Biserom za proširenje groblja ″Čepurci″ u Podgorici;
 11. Predlog odluke o davanju saglasnosti za sporazumno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa Bešlić Sadijom, Mahmutom i Jasminom za proširenje groblja ″Čepurci″ u Podgorici;
 12. Predlog odluke o davanju saglasnosti Vladi Crne Gore - Ministarstvu saobraćaja i pomorstva za korišćenje zemljišta u KO Mrke;
 13. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora ″Sportski objekti″ d.o.o. Podgorica o pokretanju postupka realizacije rekonstrukcije dijela SC ″Morača″ u multifunkcionalnu dvoranu;
 14. Predlog odluke o izmjeni Odluke o radnom vremenu;
 15. Predlog odluke o dopunama Odluke o komunalnom uređenju grada;
 16. Predlog odluke o dopuni Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama;
 17. Predlog odluke o dopuni Odluke o održavanju čistoće;
 18. Predlog odluke o dopuni Odluke o prikupljanju i ispuštanju atmosferskih voda na teritoriji Glavnog grada;
 19.  Predlog odluke o dopuni Odluke o javnom vodosnabdijevanju na teritoriji Glavnog grada;
 20. Predlog odluke o dopuni Odluke o prikupljanju, prečišćavanju i ispuštanju otpadnih voda na teritoriji Glavnog grada;
 21. Predlog odluke o dopuni Odluke o vodosnabdijevanju seoskih i drugih naselja na teritoriji Glavnog grada Podgorice;
 22. Predlog odluke o dopuni Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima;
 23. Predlog odluke o dopuni Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji Glavnog grada Podgorice; 
 24. Predlog odluke o dopunama Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji Glavnog grada Podgorice;
 25. Predlog odluke o dopuni Odluke o uslovima i načinu sahranjivanja umrlih i uređivanju i održavanju groblja;
 26. Predlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o uređivanju i održavanju zelenih površina;
 27. Predlog odluke o dopuni Odluke o pijacama;
 28. Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta; 
 29. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji Glavnog grada;
 30.  Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorice;
 31. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću ″Regionalni park Komovi za teritoriju Glavnog grada″ Podgorica;
 32. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta ″Putevi″ d.o.o. Podgorica; 
 33. Izvještaj o realizovanim aktivnostima u sprovođenju Lokalnog plana za unapređenje socijalne inkluzije-razvoj usluga socijalne i dječje zaštite u Glavnom gradu-Podgorici 2014-2018. godine, za 2015. godinu; 
 34. Izvještaj o realizovanim aktivnostima u sprovođenju Lokalnog programa prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladih u Glavnom gradu-Podgorici 2014-2018. godine, za 2015. godinu;
 35. Izvještaj o realizaciji Plana akcije za mlade Glavnog grada u 2015. godini.

 

 

 

 Obavještenje o terminu održavanja VI sjednice Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova

Obavještenje:

VI sjednica Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova, koja je bila zakazana za 16. jun 2016. godine, će se održati u ponedjeljak, 27. juna 2016. godine, u novoj zgradi Skupštine Glavnog grada (Njegoševa bb) - sala za sjednice na I spratu, sa početkom u 09,00 časova.

Obavještenje o odlaganju sjednice Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova

Obavještenje:

VI sjednica Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova, koja je bila zakazana za 16. jun 2016. godine, sa početkom u 15,00 časova se odlaže. Naknadno će se odrediti termin održavanja.

VI sjednica: 16. jun 2016. godine

VI sjednica Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova će se održati u četvrtak, 16. juna 2016. godine, u sali za sjednice Skupštine Glavnog grada (Njegoševa 13), I sprat, sa početkom u 15,00 časova.
Dnevni red:

1. Utvrđivanje Predloga odluke o određivanju naziva ulica u Podgorici;
2. Razmatranje novih predloga za davanje naziva neimenovanim ulicama;
3. Utvrđivanje predloga za davanje naziva ulica u Podgorici;
4. Utvrđivanje predloga metodologije određivanja naziva ulica u prigradskim i seoskim područjima.

XIV sjednica: 16. maj 2016. godine

Sjednice radnih tijela Skupštine se održavaju u zgradi Skupštine Glavnog grada, Njegoševa 13 - sala za sjednice na I spratu


SAVJET ZA PREVENCIJU NARKOMANIJE

- utorak, 10. maj 2016. godine, sa početkom u 10:00 časova     

 1. Izvještaj o radu Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci – Podgorica, za 2015. godinu, sa predlogom ocjena i zaključaka.  

     

ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MEĐUOPŠTINSKU I MEĐUNARODNU SARADNJU

-srijeda, 11. maj 2016. godine,  sa početkom u 09:00 časova

 1. Predlog odluke o podizanju spomen – obilježja posvećenog narodnom heroju Veljku Vlahoviću;
 2.  Predlog odluke o izmjeni naziva Javne ustanove Osnovna škola „Gornja Zeta“ u Javna ustanova Osnovna škola „Vladika Danilo;
 3.  Predlog dopune Programa podizanja spomen obilježja za 2016. godinu;
 4. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta JU Muzeji i galerije Podgorice;
 5.  Izvještaj o realizaciji sredstava iz Budžeta Glavnog grada Podgorice opredijeljenih za nevladine organizacije po XIX javnom konkursu raspisanom u 2015.godini.
 6.  Izvještaj o radu „Sportski objekti“ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa predlogom ocjena i zaključka i Predlogom odluke o raspodjeli dobiti „Sportski objekti“ d.o.o. Podgorica u 2015. godini;
 7.  Izvještaj o radu Javne ustanove Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ za 2015. godinu, sa predlogom ocjena i zaključka;
 8.  Izvještaj o radu Javne ustanove Muzeji i galerije Podgorice za 2015. godinu, sa predlogom ocjena i zaključka;
 9.  Izvještaj o radu Javne ustanove „Gradsko pozorište“ Podgorica  za 2015. godinu, sa predlogom ocjena i zaključka;
 10.  Izvještaj o radu Javne ustanove KIC „Budo Tomović“  Podgorica  za 2015. godinu, sa predlogom ocjena i zaključka;
 11.  Izvještaj o radu Javne ustanove KIC „Zeta“  Golubovci  za 2015. godinu, sa predlogom ocjena i zaključka;
 12.  Izvještaj o radu Javne ustanove KIC „Malesija“  Tuzi  za 2015. godinu, sa predlogom ocjena i zaključka;
 13.  Izvještaj o radu Javne ustanove za brigu o djeci „Dječji savez“ Podgorica za 2015.godinu, sa predlogom ocjena i zaključka;
 14. Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorice (2012 – 2017) u 2015.godini.
 

ODBORA ZA PLANIRANJE I UREĐENJE
PROSTORA, KOMUNALNO - STAMBENU DJELATNOST,
SAOBRAĆAJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

-srijeda, 11. maj 2016. godine, sa početkom u 10:30 časova     

 1. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o realizaciji projekata izgradnje postrojenja za proizvodnju električne energije i tople vode iz deponijskog bio gasa zajedničkim ulaganjem u formi javno-privatnog partnerstva;
 2. Predlog strategije adaptacije na klimatske promjene Glavnog grada;
 3. Predlog odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću ″Regionalni park Komovi za teritoriju Glavnog grada″ Podgorica;
 4. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cijenama zakupa na objektu Tržni centar ″Konik″;
 5. Predlog odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup zemljišta radi postavljanja antenskih stubova mobilne telefonije;
 6. Predlog odluke o davanju saglasnosti na zasnivanje stvarne službenosti na neodređeno vrijeme na dijelu katastarske parcele, broj 3868/11 KO Donja Gorica;
 7. Izvještaj o radu ″Vodovod i kanalizacija″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti ″Vodovod i kanalizacija″ d.o.o. Podgorica u 2015. godini;
 8. Izvještaj o radu ″Čistoća″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti ″Čistoća″ d.o.o. Podgorica u 2015. godini;
 9. Izvještaj o radu ″Zelenilo″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti ″Zelenilo″ d.o.o. Podgorica u 2015. godini;
 10. Izvještaj o radu ″Pogrebne usluge″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli dobiti ″Pogrebne usluge″ d.o.o. Podgorica u 2015. godini;
 11. Izvještaj o radu ″Komunalne usluge″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti dobiti ″Komunalne usluge″ d.o.o. Podgorica u 2015. godini;
 12. Izvještaj o radu ″Deponija″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti ″Deponija″ d.o.o. Podgorica u 2015. godini;
 13. Izvještaj o radu ″Tržnice i pijace″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli dobiti ″Tržnice i pijace″ d.o.o. Podgorica u 2015. godini;
 14. Izvještaj o radu ″Putevi″ d.o.o. Podgorica u reorganizaciji za 2015. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti i pokriću gubitaka ″Putevi″ d.o.o. Podgorica u reorganizaciji;
 15. Izvještaj o radu ″Parking servis Podgorica″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 16. Izvještaj o radu Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica u 2015. godini;
 17. Izvještaj o radu Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključka;
 18. Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorice (2012 - 2017) u 2015. godini;
 19. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada - Podgorice u postupcima dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica.
 

ODBOR ZA FINANSIJE, PRIVREDU I RAZVOJ

-četvrtak, 12. maj 2016. godine, sa početkom u 09:00 časova

 1. Predlog završnog računa Budžeta Glavnog grada - Podgorice  za 2015. godinu;      
 2. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cijenama zakupa na objektu Tržni centar „Konik“;
 3. Predlog odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup zemljišta radi postavljanja antenskih stubova mobilne telefonije;
 4. Predlog odluke o zaradama lokalnih funkcionera i lica koje imenuje Skupština Glavnog grada;
 5. Predlog odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Glavnom gradu;
 6. Izvještaj o realizaciji sredstava iz Budžeta Glavnog grada Podgorice opredijeljenih za nevladine organizacije po XIX javnom konkursu raspisanom u 2015.godini
 7. Izvještaj o radu „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Podgorica u 2015. godini;
 8. Izvještaj o radu „Čistoća“ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti „Čistoća“ d.o.o. Podgorica u 2015. godini;
 9. Izvještaj o radu „Zelenilo“ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti „Zelenilo“ d.o.o. Podgorica u 2015. godini;
 10. Izvještaj o radu „Pogrebne usluge“ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli dobiti „Pogrebne usluge“ d.o.o. Podgorica u 2015. godini;
 11. Izvještaj o radu „Komunalne usluge“ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti dobiti „Komunalne usluge“ d.o.o. Podgorica u 2015. godini;
 12. Izvještaj o radu „Deponija“ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti „Deponija“ d.o.o. Podgorica u 2015. godini;
 13. Izvještaj o radu „Tržnice i pijace“ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli dobiti „Tržnice i pijace“ d.o.o. Podgorica u 2015. godini;
 14. Izvještaj o radu „Putevi“ d.o.o. Podgorica u reorganizaciji za 2015. godinu, sa predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti i pokriću gubitaka „Putevi“ d.o.o. Podgorica u reorganizaciji;
 15. Izvještaj o radu „Parking servis - Podgorica“  d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa predlogom ocjena i zaključaka;
 16. Izvještaj o radu Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica u 2015. godini;
 17. Izvještaj o radu Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa predlogom ocjena i zaključka;
 18. Izvještaj o radu „Sportski objekti“ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa predlogom ocjena i zaključka i Predlogom odluke o raspodjeli dobiti „Sportski objekti“ d.o.o. Podgorica u 2015. godini;
 19. Izvještaj o radu Javne ustanove Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ za 2015. godinu, sa predlogom ocjena i zaključka;
 20. Izvještaj o radu Javne ustanove Muzeji i galerije Podgorice za 2015. godinu, sa predlogom ocjena i zaključka;
 21. Izvještaj o radu Javne ustanove „Gradsko pozorište“ Podgorica  za 2015. godinu, sa predlogom ocjena i zaključka;
 22. Izvještaj o radu Javne ustanove KIC „Budo Tomović“  Podgorica  za 2015. godinu, sa predlogom ocjena i zaključka;
 23. Izvještaj o radu Javne ustanove KIC „Zeta“  Golubovci  za 2015. godinu, sa predlogom ocjena i zaključka;
 24. Izvještaj o radu Javne ustanove KIC „Malesija“  Tuzi  za 2015. godinu, sa predlogom ocjena i zaključka;
 25. Izvještaj o radu Javne ustanove za brigu o djeci „Dječji savez“ Podgorica za 2015.godinu, sa predlogom ocjena i zaključka;
 26. Izvještaj o radu Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica za 2015. godinu, sa predlogom ocjena i zaključka;
 27. Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorice (2012 – 2017) u 2015.godini;
 28. Informacija o pripremljenosti turističke sezone u Glavnom gradu-Podgorici u 2016. godini;

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

-petak, 13. maj 2016. godine,sa početkom u 10:30 časova.

 1. Predlog za imenovanje izvršnog direktora Komunalne usluge d.o.o. Podgorica.
 2. Predlog za izmjenu Rješenja o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću »Sportski objekti« - Podgorica,
 3. Predlog za izmjenu Rješenja o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću »Čistoća« - Podgorica,
 4. Predlog za izmjenu Rješenja o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću »Tržnice I pijace« - Podgorica,
 5. Predlog za izmjenu Rješenja o imenovanju Odbora direktora Agencije stanovanja d.o.o. - Podgorica,
 6. Predlog za davanje saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Službi Skupštine Glavnog grada - Podgorice.

 

ODBOR ZA STATUT I PROPISE

petak, 13. maj 2016. godine, sa početkom u 12:00 časova

 1. Predlog završnog računa Budžeta Glavnog grada - Podgorice za 2015. godinu;
 2. Predlog odluke o promjeni naziva Trga Republike u Podgorici;
 3. Predlog odluke o određivanju naziva ulica u Podgorici;
 4. Predlog odluke o podizanju spomen - obilježja posvećenog narodnom heroju Veljku Vlahoviću;
 5. Predlog odluke o izmjeni naziva Javne ustanove Osnovna škola ″Gornja Zeta″ u Javna ustanova Osnovna škola ″Vladika Danilo″;
 6. Predlog dopune Programa podizanja spomen-obilježja za 2016. godinu;
 7. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o realizaciji projekata izgradnje postrojenja za proizvodnju električne energije i tople vode iz deponijskog bio gasa zajedničkim ulaganjem u formi javno-privatnog partnerstva;
 8. Predlog strategije adaptacije na klimatske promjene Glavnog grada;
 9. Predlog odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću ″Regionalni park Komovi za teritoriju Glavnog grada″ Podgorica;
 10. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cijenama zakupa na objektu Tržni centar ″Konik″;
 11. Predlog odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup zemljišta radi postavljanja antenskih stubova mobilne telefonije;
 12. Predlog odluke o davanju saglasnosti na zasnivanje stvarne službenosti na neodređeno vrijeme na dijelu katastarske parcele, broj 3868/11 KO Donja Gorica;
 13. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta JU Muzeji i galerije Podgorice;
 14. Predlog odluke o zaradama lokalnih funkcionera i lica koje imenuje Skupština Glavnog grada;
 15. Predlog odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Glavnom gradu;
 16. Predlog programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika Glavnog grada za 2016. godinu;
 17. Izvještaj o realizaciji sredstava iz Budžeta Glavnog grada Podgorice opredijeljenih za nevladine organizacije po XIX javnom konkursu raspisanom u 2015. godini;
 18. Izvještaj o radu ″Vodovod i kanalizacija″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti ″Vodovod i kanalizacija″ d.o.o. Podgorica u 2015. godini;
 19. Izvještaj o radu ″Čistoća″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti ″Čistoća″ d.o.o. Podgorica u 2015. godini;
 20. Izvještaj o radu ″Zelenilo″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti ″Zelenilo″ d.o.o. Podgorica u 2015. godini;
 21. Izvještaj o radu ″Pogrebne usluge″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli dobiti ″Pogrebne usluge″ d.o.o. Podgorica u 2015. godini;
 22. Izvještaj o radu ″Komunalne usluge″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti dobiti ″Komunalne usluge″ d.o.o. Podgorica u 2015. godini;
 23. Izvještaj o radu ″Deponija″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti ″Deponija″ d.o.o. Podgorica u 2015. godini;
 24. Izvještaj o radu ″Tržnice i pijace″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli dobiti ″Tržnice i pijace″ d.o.o. Podgorica u 2015. godini;
 25. Izvještaj o radu ″Putevi″ d.o.o. Podgorica u reorganizaciji za 2015. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti i pokriću gubitaka ″Putevi″ d.o.o. Podgorica u reorganizaciji;
 26. Izvještaj o radu ″Parking servis Podgorica″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 27. Izvještaj o radu Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica u 2015. godini;
 28. Izvještaj o radu Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključka;
 29. Izvještaj o radu ″Sportski objekti″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključka i Predlogom odluke o raspodjeli dobiti ″Sportski objekti″ d.o.o. Podgorica u 2015. godini;
 30. Izvještaj o radu Javne ustanove Narodna biblioteka ″Radosav Ljumović″ za 2015. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključka;
 31. Izvještaj o radu Javne ustanove Muzeji i galerije Podgorice za 2015. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključka;
 32. Izvještaj o radu Javne ustanove ″Gradsko pozorište″ Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključka;
 33. Izvještaj o radu Javne ustanove KIC ″Budo Tomović″ Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključka;
 34. Izvještaj o radu Javne ustanove KIC ″Zeta″ Golubovci za 2015. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključka;
 35. Izvještaj o radu Javne ustanove KIC ″Malesija″ Tuzi za 2015. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključka;
 36. Izvještaj o radu Javne ustanove za brigu o djeci ″Dječji savez″ Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključka;
 37. Izvještaj o radu Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključka;
 38. Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorice (2012 - 2017) u 2015. godini;
 39. Izvještaj o rješavanju upravnih stvari kod organa uprave u Glavnom gradu za 2015. godinu;
 40. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada - Podgorice u postupcima dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica;
 41. Informacija o pripremljenosti turističke sezone u Glavnom gradu-Podgorici u 2016. godini;
 42. Razmatranje Inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba čl. 4, 6, 7, 15, 18, 20 stav 1, 24 stav 2 alineja 1, 25 stav 1 i člana 29 Odluke o rješavanju stambenih potreba lokalnih službenika i namještenika Glavnog grada (″Sl. list Crne Gore-opštinski propisi″, broj 01/16), koju su Ustavnom sudu Crne Gore podnijeli Budimir Jovanović, Svetlana Ulić i Snežana Gačević iz Podgorice; sa Izjašnjenjem Sekretarijata za lokalnu samoupravu, na navode sadržane u Inicijativi;
 43. Razmatranje Inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 14 st. 1 i 2 Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta (″Sl. list Crne Gore-opštinski propisi″, br. 04/14 i 01/16), koju je Ustavnom sudu Crne Gore podnio ″KIPS″ DOO Podgorica, koje zastupa advokatska kancelarija Čvorović, Minić & Radunović; sa Izjašnjenjem Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine, na navode sadržane u Inicijativi.
 

 

14. april 2016. godine

V sjednica Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova će se održati u četvrtak, 14. aprila 2016. godine, u sali za sjednice Skupštine Glavnog grada (Njegoševa 13), I sprat, sa početkom u 10,00 časova.

Dnevni red:

1. Predlog odluke o promjeni naziva trga u Podgorici;
2. Razmatranje novih predloga za davanje naziva neimenovanim ulicama;
3. Utvrđivanje predloga za davanje naziva ulica u Podgorici.

XIII sjednica: 11. mart 2016. godine

ODBOR ZA FINANSIJE, PRIVREDU I RAZVOJ
- utorak, 8. marta 2016. godine, sa početkom u 09,30 časova-

 1. Predlog Programa uređenja prostora Glavnog grada-Podgorice za 2016. godinu.
 2. Izvještaj o radu Gradonačelnika i radu organa uprave Glavnog grada i službi za 2015. godinu;
 3. Program rada Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 4. Predlog odluke o bližim kriterijumima za korišćenje sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve; 
 5. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu DUP-a ″Konik – Stari aerodrom″ - Izmjene i dopune;
 6. Predlog odluke o davanju u zakup zemljišta radi postavljanja antenskih stubova mobilne telefonije;
 7. Izvještaj o radu Službe zaštite Glavnog grada-Podgorice za 2015. godinu;
 

ODBOR ZA PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA, KOMUNALNO - STAMBENU DJELATNOST,SAOBRAĆAJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

-srijeda, 09. marta 2016. godine, sa početkom u 09,00 časova-

 1. Predlog programa uređenja prostora Glavnog grada-Podgorice za 2016. godinu; 
 2. Izvještaj o radu Gradonačelnika i radu organa uprave Glavnog grada i službi za 2015. godinu;
 3. Program rada Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 4. Predlog odluke o određivanju građevinskog zemljišta koje može biti predmet raspolaganja u 2016. godini;
 5. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu DUP-a ″Konik - Stari aerodrom″ - Izmjene i dopune;
 6. Predlog odluke o davanju u zakup zemljišta radi postavljanja antenskih stubova mobilne telefonije; 
 7. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću ″Zelenilo″-Podgorica o ustupanju na privremeno korišćenje zemljišta;
 8. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Samostalnom sindikatu radnika Kombinata aluminijuma Podgorica;
 9. Predlog odluke o uslovima i načinu  rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu Glavnog grada-Podgorica,planiranom za postavljanje - izgradnju spoljnjeg stepeništa, odnosno ulazno-izlazne rampe;
 10. Predlog elaborata sa Predlogom odluke o donošenju Elaborata o parking zonama, dozvoljenom vremenu parkiranja, kategoriji motornih vozila koja se mogu parkirati i načinu naplate naknade za parkiranje na opštim i posebnim parkiralištima u Podgorici - dio grada preko Morače;
 11. Predlog elaborata sa Predlogom odluke o donošenju Elaborata o parking zonama, dozvoljenom vremenu parkiranja, kategoriji motornih vozila koja se mogu parkirati i načinu naplate naknade za parkiranje na opštim i posebnim parkiralištima u Podgorici - centralna gradska zona;
 12. Predlog elaborata sa Predlogom odluke o donošenju Elaborata o parking zonama, dozvoljenom vremenu parkiranja, kategoriji motornih vozila koja se mogu parkirati i načinu naplate naknade za parkiranje na opštim i posebnim parkiralištima u Podgorici - dio grada pored rijeke Ribnice, dio grada od Stare varoši do Željezničke stanice i Ljubović; 
 13. Izvještaj o radu Komunalne policije Glavnog grada-Podgorice za period 01.01.-31.12.2015. godine;
 14. Izvještaj o radu Službe zaštite Glavnog grada-Podgorice za 2015. godinu;
 15. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada-Podgorice u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica.


ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MEĐUOPŠTINSKU I MEĐUNARODNU SARADNJU

-četvrtak, 10. mart 2016. godine, sa početkom u 09,00 časova-

 1. Izvještaj o radu Gradonačelnika i radu organa uprave Glavnog grada i službi za 2015. godinu;
 2. Predlog zaključka o pokretanju inicijative za promjenu naziva trga;
 3. Predlog Programa podizanja spomen - obilježja za 2016. godinu; 

 

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA 
Obavještenje:
Sjednica Odbora za Izbor i imenovanje koja je bila zakazana za četvrtak, 10. mart 2016. godine, sa početkom u 10,00 časova, se odlaže za petak, 11. mart 2016.godine, sa početkom u 9,00 časova. Sjednica će se održati u staroj zgradi Vlade Crne Gore - sala u prizemlju, ul. Jovana Tomaševića bb.

 1. Predlog za obrazovanje Komisije za izradu izmjena i dopuna Statuta Glavnog grada,
 2. Predlog za imenovanje Savjeta za pitanja mladih Glavnog grada,
 3. Predlog za izmjenu Rješenja o imenovanju Savjeta Javne ustanove Muzeji i galerije – Podgorica.  

 

ODBOR ZA STATUT I PROPISE 
- četvrtak, 10. mart 2016. godine, sa početkom u 11,00 časova

 1. Predlog programa uređenja prostora Glavnog grada-Podgorice za 2016. godinu;
 2. Izvještaj o radu Gradonačelnika i radu organa uprave Glavnog grada i službi za 2015. godinu; 
 3. Program rada Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 4. Predlog zaključka o pokretanju inicijative za promjenu naziva trga;
 5. Predlog programa podizanja spomen - obilježja za 2016. godinu; 
 6. Predlog odluke o bližim kriterijumima za korišćenje sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve; 
 7. Predlog odluke o određivanju građevinskog zemljišta koje može biti predmet raspolaganja u 2016. godini; 
 8. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu DUP-a ″Konik - Stari aerodrom″ - Izmjene i dopune;
 9. Predlog odluke o davanju u zakup zemljišta radi postavljanja antenskih stubova mobilne telefonije; 
 10. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću ″Zelenilo″-Podgorica o ustupanju na privremeno korišćenje zemljišta;
 11. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Samostalnom sindikatu radnika Kombinata aluminijuma Podgorica;
 12. Predlog odluke o uslovima i načinu  rješavanja imovinsko - pravnih odnosa na zemljištu Glavnog grada-Podgorica, planiranom za postavljanje - izgradnju spoljnjeg stepeništa, odnosno ulazno - izlazne rampe; 
 13. Predlog elaborata sa Predlogom odluke o donošenju Elaborata o parking zonama, dozvoljenom vremenu parkiranja, kategoriji motornih vozila koja se mogu parkirati i načinu naplate naknade za parkiranje na opštim i posebnim parkiralištima u Podgorici - dio grada preko Morače; 
 14. Predlog elaborata sa Predlogom odluke o donošenju Elaborata o parking zonama, dozvoljenom vremenu parkiranja, kategoriji motornih vozila koja se mogu parkirati i načinu naplate naknade za parkiranje na opštim i posebnim parkiralištima u Podgorici - centralna gradska zona;
 15. Predlog elaborata sa Predlogom odluke o donošenju Elaborata o parking zonama, dozvoljenom vremenu parkiranja, kategoriji motornih vozila koja se mogu parkirati i načinu naplate naknade za parkiranje na opštim i posebnim parkiralištima u Podgorici - dio grada pored rijeke Ribnice, dio grada od Stare varoši do Željezničke stanice i Ljubović; 
 16. Izvještaj o radu Komunalne policije Glavnog grada-Podgorice za period 01.01.-31.12.2015. godine;
 17. Izvještaj o radu Službe zaštite Glavnog grada-Podgorice za 2015. godinu;
 18. Izvještaj o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada -Podgorice za 2015. godinu; 
 19. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada-Podgorice u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica.
 


29.februar 2016. godine

 

IV sjednica Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova će se održati u ponedjeljak, 29. februara 2016. godine, u sali za sjednice Skupštine Glavnog grada (Njegoševa 13), I sprat, sa početkom u 09,00 časova.

Dnevni red:

 1. Razmatranje novih predloga za davanje naziva neimenovanim ulicama i promjenu naziva trga; 
 2. Utvrđivanje predloga za davanje naziva ulica u Podgorici.

15. februar 2016. godine

ODBOR ZA STATUT I PROPISE
 Sjednica će se održati u zgradi Skupštine Glavnog grada, Njegoševa 13 - sala za sjednice na I spratu

- ponedjeljak, 15. februar 2016. godine, sa početkom u 11,00 časova  

 • Razmatranje i usvajanje primjedbi na Elaborat o granicama naselja na teritoriji Glavnog grada

10. februar 2016. godine

ODBOR ZA STATUT I PROPISE
 Sjednica će se održati u zgradi Skupštine Glavnog grada, Njegoševa 13 - sala za sjednice na I spratu

- srijeda, 10. februar 2016. godine, sa početkom u 11,00 časova.

 • Razmatranje primjedbi na Elaborat o granicama naselja na teritoriji Glavnog grada

XII sjednica: 5. februar 2016. godine

Sjednice radnih tijela Skupštine se održavaju u zgradi Skupštine Glavnog grada, Njegoševa 13 - sala za sjednice na I spratu


ODBOR ZA FINANSIJE, PRIVREDU I RAZVOJ
- četvrtak, 28. januar 2016. godine, sa početkom u 09,00 časova

 1. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o Finansijskom planu Gradske opštine Golubovci za 2016. godinu;
 2. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o Finansijskom planu  Gradske opštine Tuzi za 2016. godinu.


SAVJET ZA DAVANJE PREDLOGA NAZIVA NASELJA, ULICA I TRGOVA
-srijeda, 3. februar 2016. godine, sa početkom u 14,00 časova.

 1. Predlog odluke o naseljima i granicama naselja na teritoriji Glavnog grada;
 2. Razmatranje novih predloga za davanje naziva neimenovanim ulicama;
 3. Utvrđivanje predloga za davanje naziva ulica u Podgorici.

 

ODBOR ZA STATUT I PROPISE
Obavještenje:
Sjednica Odbora za Statut i propise koja je bila zakazana za četvrtak, 4. februar 2016. godine, sa početkom u 11,00 časova, se odlaže za petak, 5. februar 2016.godine, sa početkom u 9,00 časova. Sjednica će se održati u staroj zgradi Vlade Crne Gore - sala u prizemlju, ul. Jovana Tomaševića bb.

 1. Predlog odluke o naseljima i granicama naselja na teritoriji Glavnog grada; 
 2. Predlog odluke o mjesnim zajednicama; 
 3. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o Finansijskom planu Gradske opštine Golubovci za 2016. godinu;
 4. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o Finansijskom planu  Gradske opštine Tuzi za 2016. godinu.

 

 


 


 XI sjednica: 28. decembar 2015. godine

Sjednice radnih tijela Skupštine se održavaju u zgradi Skupštine Glavnog grada, Njegoševa 13 - sala za sjednice na I spratu
 

ODBOR ZA PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA, KOMUNALNO - STAMBENU DJELATNOST,SAOBRAĆAJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

-utorak, 22. decembra 2015. godine, sa početkom u 09,00 časova-

 1. Predlog programa rada Skupštine Glavnog grada-Podgorice za 2016. godinu;
 2. Predlog odluke o utvrđivanju biznis zona na području Glavnog grada i podsticaja za veću zaposlenost;
 3. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta; 
 4. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji Glavnog grada;
 5. Predlog odluke o produženju primjene Odluke o umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada - Podgorice i Odluke o dodatnom umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada - Podgorice; 
 6. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta ″Deponija″ d.o.o. Podgorica; 
 7. Predlog odluke o doprinosu Glavnog grada-Podgorice u izgradnji objekta Vlade Crne Gore Ministarstva unutrašnjih poslova na urbanističkoj parceli broj 78 u zahvatu DUP-a ″Konik - Stari aerodrom″ - Izmjene i dopune u Podgorici;
 8. Predlog odluke o doprinosu Glavnog grada-Podgorice u izgradnji objekta Vlade Crne Gore Ministarstva unutrašnjih poslova na urbanističkoj parceli broj 2090/1084 u zahvatu DUP-a ″Konik - Stari aerodrom″ - Izmjene i dopune u Podgorici;
 9. Predlog odluke o doprinosu Glavnog grada-Podgorice u izgradnji objekata Vlade Crne Gore Ministarstva prosvjete na lokaciji UP 12, blok A3, u zahvatu DUP-a ″Donja Gorica″; 
 10. Predlog odluke o Lokalnoj studiji lokacije ″Skladišno - poslovna zona Donji Kokoti″ u Podgorici; 
 11. Predlog odluke o Detaljnom urbanističkom planu ″Gornja Gorica 3 - dio A″ u Podgorici;
 12. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Detaljnog urbanističkog plana ″Servisno skladišna zona″ u Podgorici;
 13. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Detaljnog urbanističkog plana ″Konik - Stari Aerodrom - faza III″ u Podgorici;
 14. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Javnom preduzeću Radio i Televizija Crne Gore; 
 15. Predlog odluke o izmjeni Odluke o penosu prava korišćenja na građevinskom zemljištu Samostalnom sindikatu radnika Kombinata aluminijuma Podgorica, broj 01-030/09-411 od 25.03.2009. godine;
 16. Predlog odluke o davanju saglasnosti ″Cijevna commerce″ d.o.o. Podgorica za izgradnju dijela ulazno-izlazne rampe na kat.parceli broj 1325/5 KO Podgorica I;
 17. Predlog odluke o uslovima i načinu davanju saglasnosti investitoru u postupku pribavljanja građevinske dozvole ako se objekat gradi na dijelu urbanističke parcele;
 18. Predlog odluke o davanju u zakup zemljišta - parkovskih površina putem prikupljanja ponuda;
 19. Predlog odluke o rješavanju stambenih potreba lokalnih službenika i namještenika Glavnog grada;
 20. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o rješavanju stambenih potreba lica koja bira ili imenuje Skupština Glavnog grada i Gradonačelnik i drugih lica čiji je rad od posebnog interesa za Glavni grad;
 21. Predlog Lokalnog energetskog plana Glavnog grada-Podgorice za period 2015.-2025. godine; 
 22. Izvještaj o stanju uređenja prostora Glavnog grada-Podgorice za 2015. godinu; 
 23. Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada-Podgorice (2012-2017) u 2014. godini;
 24. Izvještaj o stanju životne sredine za teritoriju Glavnog grada-Podgorice za period 2011.-2014. godine; 
 25. Informacija o inicijativi ″Evropska mreža zdravih gradova″,sa Predlogom zaključka Skupštine Glavnog grada;
 26. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica; 
 27. Program rada ″Vodovod i kanalizacija″ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 28. Program rada ″Čistoća″ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada; 
 29. Program rada ″Zelenilo″ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 30. Program rada ″Pogrebne usluge″ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 31. Program rada ″Komunalne usluge″ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 32. Program rada ″Deponija″ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 33. Program rada ″Tržnice i pijace″ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada; 
 34. Program rada ″Putevi″ d.o.o. Podgorica u reorganizaciji za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 35. Program rada ″Parking servis Podgorica″ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 36. Program rada Agencija za stanovanje d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada.
 

SAVJET ZA PREVENCIJU NARKOMANIJE

- srijeda, 23. decembar 2015. godine, sa početkom u 09,00 časova.

 1. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci – Podgorica;
 2. Program rada Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci – Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada; 

 

SAVJET ZA PITANJA LICA SA INVALIDITETOM

- srijeda, 23. decembra 2015. godine, sa početkom u 10,30 časova u zgradi Skupštine Glavnog grada - Podgorice (Njegoševa 13), salon u prizemlju

 1. Predlog odluke o pravima iz socijalne i dječje zaštite;
 2. Program rada Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju-Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada.
 

ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MEĐUOPŠTINSKU I MEĐUNARODNU SARADNJU

-četvrtak, 24. decembra 2015. godine, sa početkom u 09,00 časova-

 1. Predlog programa rada Skupštine Glavnog grada Podgorice za 2016. godinu;
 2. Predlog odluke o pravima iz socijalne i dječje zaštite;
 3. Izvještaja o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorice (2012-2017) u 2014. godini;
 4. Program rada „Sportski objekti“ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 5. Program rada JU Kulturno informativni centar „Budo Tomović“ za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 6. Program rada JU Kulturno informativni centar „Zeta“ Golubovci za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;Program rada JU 
 7. Kulturno informativni centar „Malesija“ Tuzi za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 8. Program rada JU Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 9. Program rada JU Muzeji i galerije Podgorice za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 10. Program rada JU Gradsko pozorište za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 11. Program rada Javne ustanove za brigu o djeci „Dječji savez“ Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 

ODBOR ZA FINANSIJE, PRIVREDU I RAZVOJ
- petak, 25. decembra 2015. godine, sa početkom u 10,00 časova-

 1. Predlog odluke o Budžetu Glavnog grada Podgorice za 2016. godinu; 
 2. Predlog programa rada Skupštine Glavnog grada Podgorice za 2016. godinu;
 3. Predlog odluke o utvrđivanju biznis zona na području Glavnog i podsticaja za veću zaposlenost;
 4. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na nepokretnosti Glavnog grada Podgorice; 
 5. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta; 
 6. Predlog odluke o izmjenama Odluke o boravišnoj taksi; 
 7. Predlog odluke o produženju primjene Odluke o umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada – Podgorice i Odluke o dodatnom umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada – Podgorice; 
 8. Odluke o dodatnom umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada – Podgorice;
 9. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Završni račun finansijskog plana Gradske opštine Tuzi za 2014. godinu; 
 10. Predlog odluke o obezbjeđenju sredstava za finansiranje zaposlenih u odborničkom klubu i obezbjeđenje poslovnog prostora za rad političkih subjekata;
 11. Izvještaja o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorice (2012-2017) u 2014. godini;
 12. Informacija o aktivnostima na podsticanju razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Glavnog grada – Podgorice u 2015. godini;
 13. Program rada „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 14. Program rada „Čistoća“ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada; 
 15. Program rada „Zelenilo“ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 16. Program rada „Pogrebne usluge“ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada; 
 17. Program rada „Komunalne usluge“ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 18. Program rada „Deponija“ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 19. Program rada „Tržnice i pijace“ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada; 
 20. Program rada „Putevi“ d.o.o. Podgorica u reorganizaciji za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 21. Program rada „Parking servis Podgorica“ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 22. Program rada Agencija za stanovanje d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada; 
 23. Program rada „Sportski objekti“ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada; 
 24. Program rada JU Kulturno informativni centar „Budo Tomović“ za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 25. Program rada JU Kulturno informativni centar „Zeta“ Golubovci za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 26. Program rada JU Kulturno informativni centar „Malesija“ Tuzi za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 27. Program rada JU Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 28. Program rada JU Muzeji i galerije Podgorice za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 29. Program rada JU Gradsko pozorište za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada; 
 30. Program rada Javne ustanove za brigu o djeci „Dječji savez“ Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada; 
 31. Program rada Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci – Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada; 
 32. Program rada Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;

 

ODBOR ZA STATUT I PROPISE
- petak, 25. decembra 2015. godine, sa početkom u 12,00 časova

 1. Predlog odluke o Budžetu Glavnog grada-Podgorice za 2016. godinu;
 2. Predlog programa rada Skupštine Glavnog grada-Podgorice za 2016. godinu;
 3. Predlog odluke o utvrđivanju biznis zona na području Glavnog grada i podsticaja za veću zaposlenost;
 4. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na nepokretnosti Glavnog grada-Podgorice;
 5. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta;
 6. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji Glavnog grada;
 7. Predlog odluke o izmjenama Odluke o boravišnoj taksi;
 8. Predlog odluke o pravima iz socijalne i dječje zaštite;
 9. Predlog odluke o produženju primjene Odluke o umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada - Podgorice i Odluke o dodatnom umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada - Podgorice;
 10. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci - Podgorica;
 11. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta ″Deponija″ d.o.o. Podgorica;
 12. Predlog odluke o doprinosu Glavnog grada - Podgorice u izgradnji objekta Vlade Crne Gore Ministarstva unutrašnjih poslova na urbanističkoj parceli broj 78 u zahvatu DUP-a ″Konik - Stari aerodrom″ - Izmjene i dopune u Podgorici;
 13. Predlog odluke o doprinosu Glavnog grada - Podgorice u izgradnji objekta Vlade Crne Gore Ministarstva unutrašnjih poslova na urbanističkoj parceli broj 2090/1084 u zahvatu DUP-a ″Konik - Stari aerodrom″ - Izmjene i dopune u Podgorici;
 14. Predlog odluke o doprinosu Glavnog grada - Podgorice u izgradnji objekata Vlade Crne Gore Ministarstva prosvjete na lokaciji UP 12, blok A3, u zahvatu DUP-a ″Donja Gorica″;
 15. Predlog odluke o Lokalnoj studiji lokacije ″Skladišno - poslovna zona Donji Kokoti″ u Podgorici;
 16. Predlog odluke o Detaljnom urbanističkom planu ″Gornja Gorica 3-dio A″ u Podgorici;
 17. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Detaljnog urbanističkog plana ″Servisno skladišna zona″ u Podgorici;
 18. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Detaljnog urbanističkog plana ″Konik - Stari Aerodrom - faza III″ u Podgorici;
 19. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Javnom preduzeću Radio i Televizija Crne Gore;
 20. Predlog odluke o izmjeni Odluke o prenosu prava korišćenja na građevinskom zemljištu Samostalnom sindikatu radnika Kombinata aluminijuma Podgorica, broj, 01-030/09-411 od 25.03.2009. godine;
 21. Predlog odluke o davanju saglasnosti ″Cijevna commerce″ d.o.o. Podgorica za izgradnju dijela ulazno-izlazne rampe na kat.parceli broj 1325/5 KO Podgorica I;
 22. Predlog odluke o uslovima i načinu davanju saglasnosti investitoru u postupku pribavljanja građevinske dozvole ako se objekat gradi na dijelu urbanističke parcele;
 23. Predlog odluke o davanju u zakup zemljišta - parkovskih površina putem prikupljanja ponuda;
 24. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Završni račun finansijskog plana Gradske opštine Tuzi za 2014. godinu;
 25. Predlog odluke o rješavanju stambenih potreba lokalnih službenika i namještenika Glavnog grada;
 26. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o rješavanju stambenih potreba lica koja bira ili imenije Skupština Glavnog grada i Gradonačelnik i drugih lica čiji je rad od posebnog interesa za Glavni grad;
 27. Predlog odluke o obezbjeđenju sredstava za finansiranje zaposlenih u odborničkom klubu i obezbjeđenje poslovnog prostora za rad političkih subjekata;
 28. Predlog Lokalnog energetskog plana Glavnog grada Podgorice za period 2015.-2025. godine;
 29. Predlog Akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u Glavnom gradu za period 2016.-2017. godine;
 30. Predlog zaključka o pokretanju Inicijative za spajanje i osnivanje novih naselja na teritoriji Glavnog grada-Podgorice;
 31. Izvještaj o stanju uređenja prostora Glavnog grada-Podgorice za 2015. godinu;
 32. Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada-Podgorice (2012-2017) u 2014. godini;
 33. Izvještaj o stanju životne sredine za teritoriju Glavnog grada-Podgorice za period 2011.-2014. godine;
 34. Informacija o inicijativi ″Evropska mreža zdravih gradova″, sa Predlogom zaključka Skupštine Glavnog grada;
 35. Informacija o aktivnostima na podsticanju razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Glavnog grada - Podgorice u 2015. godini;
 36. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica;
 37. Program rada ″Vodovod i kanalizacija″ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 38. Program rada ″Čistoća″ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 39. Program rada ″Zelenilo″ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 40. Program rada ″Pogrebne usluge″ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 41. Program rada ″Komunalne usluge″ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 42. Program rada ″Deponija″ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 43. Program rada ″Tržnice i pijace″ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 44. Program rada ″Putevi″ d.o.o. Podgorica u reorganizaciji za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 45. Program rada ″Parking servis Podgorica″ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 46. Program rada Agencija za stanovanje d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 47. Program rada ″Sportski objekti″ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 48. Program rada JU Kulturno informativni centar ″Budo Tomović″ za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 49. Program rada JU Kulturno informativni centar ″Zeta″ Golubovci za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 50. Program rada JU Kulturno informativni centar ″Malesija″ Tuzi za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 51. Program rada JU Narodna biblioteka ″Radosav Ljumović″ za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 52. Program rada JU Muzeji i galerije Podgorice za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 53. Program rada JU Gradsko pozorište za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 54. Program rada Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci-Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 55. Program rada Javne ustanove za brigu o djeci ″Dječji savez″ Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 56. Program rada Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju- Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada.

 

ODBOR ZA PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA, KOMUNALNO - STAMBENU DJELATNOST, SAOBRAĆAJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

- petak, 25. decembar 2015. godine, sa početkom u 15,00 časova

 1. Razmatranje amandmana na Predlog odluke o utvrđivanju biznis zona na području Glavnog grada i podsticaja za veću zaposlenost; koje su podnijeli odbornici Vladimir Vujović, Zdenka Popović, Mitar Vuković i Vladimir Čađenović.


25. novembar 2015. godine

 

II sjednica Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova Skupštine Glavnog grada, koja je prekinuta 18. maja 2015. godine, nastaviće sa radom u srijedu, 25. novembra 2015. godine, u sali za sjednice Skupštine Glavnog grada (Njegoševa 13), I sprat, sa početkom u 09,00 časova.


Dnevni red:

 1. Razmatranje novih predloga za davanje naziva neimenovanim ulicama,
 2. Utvrđivanje predloga za davanje naziva ulica u Podgorici.

X sjednica: 6. novembar 2015. godine

Sjednice radnih tijela Skupštine se održavaju u zgradi Skupštine Glavnog grada, Njegoševa 13 - sala za sjednice na I spratu


ODBOR ZA FINANSIJE, PRIVREDU I RAZVOJ

- utorak, 3. novembra 2015. godine, sa početkom u 09,00 časova.

 1. Predlog odluke o obezbjeđenju sredstava za finansiranje zaposlenih u odborničkom klubu i obezbjeđenje poslovnog prostora za rad političkog subjekta;
 2. Predlog odluke o davanju saglasnosti na kreditno zaduženje Društva sa ograničenom odgovornošću ″Vodovod i kanalizacija″ Podgorica;
 3. Predlog odluke o dopunama Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji Glavnog grada-Podgorice;
 4. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta;

 

ODBOR ZA PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA, KOMUNALNO - STAMBENU DJELATNOST, SAOBRAĆAJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

- srijeda, 4. novembar 2015. godine, sa početkom u 09,00 časova.

 1. Predlog odluke o obrazovanju Komisije za provjeru zakonitosti, uspješnosti i transparentnosti raspolaganja imovinom Glavnog grada Podgorica;
 2. Predlog odluke o stavljanju van pravne snage Odluke Skupštine Glavnog grada Podgorica o utvrđivanju zone KAP-a biznis zonom;
 3. Predlog odluke o stavljanju van pravne snage Odluke o davanju saglasnosti za međusobno razgraničenje zemljišta između Glavnog grada - Podgorica i ″Kombinata Aluminijuma Podgorica″ AD u stečaju, ″Kovačnica″ d.o.o. u stečaju, ″Prerada″ d.o.o. u stečaju, na području KO Dajbabe, KO Cijevna, KO Botun;
 4. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnom vodosnabdijevanju na teritoriji Glavnog grada;
 5. Predlog odluke o davanju saglasnosti na kreditno zaduženje Društva sa ograničenom odgovornošću ″Vodovod i kanalizacija″ Podgorica;
 6. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora ″Vodovod i kanalizacija″ d.o.o.Podgorica o kupovini zemljišta;
 7. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu UP-a ″Nova Varoš- Kvart G″ - Izmjene i dopune;
 8. Predlog odluke o određivanju građevinskog zemljišta za izgradnju objekata kolektivnog stanovanja za potrebe rješavanja stambenih pitanja zaposlenih u privrednim društvima čiji je osnivač Glavni grad;
 9. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nepokretnoj imovini Društva sa ograničenom odgovornošću ″Deponija″ - Podgorica;
 10. Predlog odluke o dopuni Odluke o nepokretnoj imovini Društva sa ograničenom odgovornošću ″Čistoća″ Podgorica;
 11. Predlog odluke o prenosu prava svojine na stanu na Društvo sa ograničenom odgovornošću ″Čistoća″ Podgorica;
 12. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji Glavnog grada-Podgorice;
 13. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju grada;
 14. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređivanju i održavanju zelenih površina;
 15. Predlog odluke o izmjenama Odluke o održavanju čistoće;
 16. Predlog odluke o izmjenama Odluke o uslovima i načinu sahranjivanja umrlih i uređivanja i održavanja groblja;
 17. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pijacama;
 18. Predlog odluke o dopunama Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji Glavnog grada-Podgorice;
 19. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta;
 20. Predlog Operativnog plana zaštite od štetnog dejstva voda za vode od značaja za Glavni grad-Podgoricu, za 2016. godinu;
 21. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica.

 

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

- četvrtak, 5. novembar 2015. godine, sa početkom u 10,00 časova.

 1. Predlog za davanje saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Podgorica, o imenovanju direktora Ustanove.
 2. Predlog za davanje saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, o imenovanju direktora Ustanove.
 3. Predlog za imenovanje Žirija za dodjelu Nagrade "19. decembar" za 2015. godinu, 
 4. Predlog za imenovanje Komisije za dodjelu Studentske nagrade Glavnog grada – Podgorice, za 2015. godinu,
 5. Predlog za izmjenu Rješenja o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću »Sportski objekti« - Podgorica,
 6. Javni poziv za za predlaganje kandidata za dva člana Savjeta za pitanja mladih Glavnog grada,
 7. Predlog za davanje saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Službi Skupštine Glavnog grada.
 8. Predlog Pravilnika o mjerilima i načinu ocjenjivanja lokalnih službenika i namještenika u Službi Skupštine Glavnog grada.

 

ODBOR ZA STATUT I PROPISE

- četvrtak, 5. novembar 2015. godine, sa početkom u 11,00 časova.

 1. Predlog odluke o obrazovanju Komisije za provjeru zakonitosti, uspješnosti i transparentnosti raspolaganja imovinom Glavnog grada Podgorica;
 2. Predlog odluke o stavljanju van pravne snage Odluke Skupštine Glavnog grada Podgorica o utvrđivanju zone KAP-a biznis zonom;
 3. Predlog odluke o stavljanju van pravne snage Odluke o davanju saglasnosti za međusobno razgraničenje zemljišta između Glavnog grada - Podgorica i ″Kombinata Aluminijuma Podgorica″ AD u stečaju, ″Kovačnica″ d.o.o. u stečaju, ″Prerada″ d.o.o. u stečaju, na području KO Dajbabe, KO Cijevna, KO Botun;
 4. Predlog odluke o obezbjeđenju sredstava za finansiranje zaposlenih u odborničkom klubu i obezbjeđenje poslovnog prostora za rad političkog subjekta;
 5. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnom vodosnabdijevanju na teritoriji Glavnog grada;
 6. Predlog odluke o davanju saglasnosti na kreditno zaduženje Društva sa ograničenom odgovornošću ″Vodovod i kanalizacija″ Podgorica;
 7. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora ″Vodovod i kanalizacija″ d.o.o.Podgorica o kupovini zemljišta;
 8. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu UP-a ″Nova Varoš- Kvart G″ - Izmjene i dopune;
 9. Predlog odluke o određivanju građevinskog zemljišta za izgradnju objekata kolektivnog stanovanja za potrebe rješavanja stambenih pitanja zaposlenih u privrednim društvima čiji je osnivač Glavni grad;
 10. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nepokretnoj imovini Društva sa ograničenom odgovornošću ″Deponija″ - Podgorica;
 11. Predlog odluke o dopuni Odluke o nepokretnoj imovini Društva sa ograničenom odgovornošću ″Čistoća″ Podgorica;
 12. Predlog odluke o prenosu prava svojine na stanu na Društvo sa ograničenom odgovornošću ″Čistoća″ Podgorica;
 13. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji Glavnog grada-Podgorice;
 14. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju grada;
 15. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređivanju i održavanju zelenih površina;
 16. Predlog odluke o izmjenama Odluke o održavanju čistoće;
 17. Predlog odluke o izmjenama Odluke o uslovima i načinu sahranjivanja umrlih i uređivanja i održavanja groblja;
 18. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pijacama;
 19. Predlog odluke o dopunama Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji Glavnog grada-Podgorice;
 20. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta;
 21. Predlog Operativnog plana zaštite od štetnog dejstva voda za vode od značaja za Glavni grad-Podgoricu, za 2016. godinu;
 22. Inicijativa za izdvajanje područja Vladne iz mjesne zajednice Vranj-Vladne, sa Predlogom zaključka;
 23. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica;
 24. Razmatranje Inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Glavnog grada-Podgorice (″Sl. list Crne Gore-opštinski propisi″, br. 13/15), koju je Ustavnom sudu Crne Gore podnijela Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS, iz Podgorice; sa Izjašnjenjem Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, na navode sadržane u Inicijativi;
 25. Razmatranje Inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 23 b stav 1 tač. 2 i 4 i st. 2 i 3 Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji Glavnog grada-Podgorice (″Sl. list Crne Gore-opštinski propisi″, br. 27/15), koju je Ustavnom sudu Crne Gore podnijelo Udruženje prevoznika Crne Gore, iz Kotora; sa Izjašnjenjem Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, na navode sadržane u Inicijativi.

IX sjednica: 30. jul 2015.godine

Sjednice radnih tijela Skupštine se održavaju u zgradi Skupštine Glavnog grada, Njegoševa 13 - sala za sjednice na I spratu


SAVJET ZA PREVENCIJU NARKOMANIJE
- u petak, 24. jula 2015. godine, sa početkom u 10,00 časova.
1. Predlog odluke o osnivanju Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica.

 

 

ODBOR ZA FINANSIJE, PRIVREDU I RAZVOJ
- u utorak, 28. jula 2015. godine, sa početkom u 9,00 časova.
1. Informacija o ostvarivanju Budžeta Glavnog grada-Podgorice u periodu januar - jun 2015. godine;
2. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama;
3. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Glavnog grada Podgorice;
4. Predlog odluke o dopuni Odluke o radnom vremenu;
5. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Završni račun Finansijskog plana Gradske opštine Golubovci za 2014. godinu;
6. Informacija o učešću Glavnog grada u privatno-javnom partnerstvu u cilju izgradnje objekta centralnih djelatnosti - tržnice u zahvatu DUP-a ″Konik - sanacioni plan″ - izmjene i dopune.

 

ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,
MEĐUOPŠTINSKU I MEĐUNARODNU SARADNJU
- utorak, 28. jula 2015. godine, sa početkom u 13,00 časova.
1. Predlog odluke o podizanju spomenika Velikom vojvodi Mirku Petroviću;
2. Predlog odluke o osnivanju Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica;
3. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju - Podgorica;
4. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustanovljenju Studentske nagrade Glavnog grada;

 

ODBOR ZA PLANIRANJE I UREĐENJE
PROSTORA, KOMUNALNO - STAMBENU DJELATNOST,
SAOBRAĆAJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
-utorak, 28. jula 2015. godine, sa početkom u 15,00 časova.
1. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama;
2. Predlog odluke o Detaljnom urbanističkom planu ″Šipčanička gora 1″ u Podgorici;
3. Predlog odluke o Detaljnom urbanističkom planu ″Dajbabe Zelenika- dio planske zone 11″ u Podgorici;
4. Predlog odluke o dopuni Odluke o radnom vremenu;
5. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu DUP-a ″Stambena zajednica Kruševac - Blok VI″ - izmjene i dopune;
6. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu DUP-a ″Konik - Stari aerodrom″ - izmjene i dopune, DUP-a ″Agroindustrijska zona″ i DUP-a ″Konik - Vrela Ribnička″;
7. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Stambenoj zadruzi zdravstvenih radnika Crne Gore ″ZDRAVSTVO″ Podgorica;
8. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele u zahvatu DUP-a ″Rekreativno kulturna zona na obali Morače - južni dio″ - izmjene i dopune;
9. Predlog odluke o utvrđivanju akustičnih zona na teritoriji Glavnog grada - Podgorica;
10. Predlog odluke o javnom vodosnabdijevanju na teritoriji Glavnog grada;
11. Predlog odluke o prikupljanju, prečišćavanju i ispuštanju otpadnih voda na teritoriji Glavnog grada;
12. Predlog odluke o prikupljanju i ispuštanju atmosferskih voda na teritoriji Glavnog grada;
13. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o vodosnabdijevanju seoskih i drugih naselja na teritoriji Glavnog grada;
14. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji Glavnog grada - Podgorice;
15. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama;
16. Predlog odluke o izmjenama Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima;
17. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji Glavnog grada Podgorice;
18. Informacija o učešću Glavnog grada u privatno-javnom partnerstvu u cilju izgradnje objekta centralnih djelatnosti - tržnice u zahvatu DUP-a ″Konik - sanacioni plan″ - izmjene i dopune;
19. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica;
20. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi Glavnog grada (2013- 2014.) za 2014. godinu;
21. Izvještaj Komisije za uvid u dokomentaciju o pojedinim aktima donesenim iz nadležnosti gradonačelnika i Skupštine Glavnog grada u periodu od 2007. do 2015. godine.

 

ODBOR ZA STATUT I PROPISE
- srijeda, 29. jula 2015. godine, sa početkom u 11,00 časova.
1. Informacija o ostvarivanju Budžeta Glavnog grada-Podgorice u periodu januar - jun 2015. godine;
2. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama;
3. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Glavnog grada Podgorice;
4. Predlog odluke o Detaljnom urbanističkom planu ″Šipčanička gora 1″ u Podgorici;
5. Predlog odluke o Detaljnom urbanističkom planu ″Dajbabe Zelenika- dio planske zone 11″ u Podgorici;
6. Predlog odluke o podizanju spomenika Velikom vojvodi Mirku Petroviću;
7. Predlog odluke o osnivanju Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica;
8. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju - Podgorica;
9. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustanovljenju Studentske nagrade Glavnog grada;
10. Predlog odluke o dopuni Odluke o radnom vremenu;
11. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu DUP-a ″Stambena zajednica Kruševac - Blok VI″ - izmjene i dopune;
12. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu DUP-a ″Konik - Stari aerodrom″ - izmjene i dopune, DUP-a ″Agroindustrijska zona″ i DUP-a ″Konik - Vrela Ribnička″;
13. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Stambenoj zadruzi zdravstvenih radnika Crne Gore ″ZDRAVSTVO″ Podgorica;
14. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele u zahvatu DUP-a ″Rekreativno kulturna zona na obali Morače - južni dio″ - izmjene i dopune;
15. Predlog odluke o utvrđivanju akustičnih zona na teritoriji Glavnog grada - Podgorica;
16. Predlog odluke o javnom vodosnabdijevanju na teritoriji Glavnog grada;
17. Predlog odluke o prikupljanju, prečišćavanju i ispuštanju otpadnih voda na teritoriji Glavnog grada;
18. Predlog odluke o prikupljanju i ispuštanju atmosferskih voda na teritoriji Glavnog grada;
19. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o vodosnabdijevanju seoskih i drugih naselja na teritoriji Glavnog grada;
20. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji Glavnog grada - Podgorice;
21. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama;
22. Predlog odluke o izmjenama Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima;
23. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji Glavnog grada Podgorice;
24. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Završni račun Finansijskog plana Gradske opštine Golubovci za 2014. godinu;
25. Inicijativa za izdvajanje područja Beri - Krusi iz mjesne zajednice Lješkopolje, sa Predlogom zaključka;
26. Informacija o učešću Glavnog grada u privatno-javnom partnerstvu u cilju izgradnje objekta centralnih djelatnosti - tržnice u zahvatu DUP-a ″Konik - sanacioni plan″ - izmjene i dopune;
27. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica;
28. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi Glavnog grada (2013 - 2014.) za 2014. godinu;
29. Izvještaj Komisije za uvid u dokomentaciju o pojedinim aktima donesenim iz nadležnosti gradonačelnika i Skupštine Glavnog grada u periodu od 2007. do 2015. godine.

 

 ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA 
srijeda, 29. jula 2015. godine, sa početkom u 09,00 časova.

 1. Predlog za imenovanje Arsenija Boljevića, za izvršnog direktora ”Deponija” d.o.o. Podgorica;
 2. Ostavka Marka Ćulafića, člana Odbora direktora »Deponija » d.o.o. Podgorica i predlog za imenovanje Anisa Pepića, za člana ovog Odbora;
 3. Ostavka Aleksandre Popović – predstavnice Udruženja paraplegičara u Savjetu za pitanja lica sa invaliditetom Skupštine Glavnog grada – Podgorica i predlog ovog udruženja da se za novog člana Savjeta imenuje Dejan Bašanović;
 4. Predlog za izmjenu i dopunu Odluke o imenovanju predsjednika i dva člana Izborne komisije Glavnog grada;
 5. Predlog za imenovanje Savjeta za saradnju Glavnog grada i nevladinih organizacija.
 6. Predlog da se za predstavnike Glavnog grada – Podgorice na Skupštini akcionara „Plodovi Crne Gore“ AD Podgorica, odrede: Miodrag Pajović, v.d. sekretara Sekretarijata za razvoj preduzetništva i Petar Nuculović, savjetnik u ovom sekretarijatu.


VIII sjednica: 9. jun 2015. godine

Sjednice radnih tijela Skupštine se održavaju u zgradi Skupštine Glavnog grada, Njegoševa 13 - sala za sjednice na I spratu


ODBOR ZA FINANSIJE, PRIVREDU I RAZVOJ

- u četvrtak, 04. juna 2015. godine, sa početkom u 9,30 časova.

 1. Predlog završnog računa Budžeta Glavnog grada - Podgorice za 2014. godinu;
 2. Izvještaj o radu ″Vodovod i kanalizacija″ d.o.o. Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 3. Izvještaj o radu ″Čistoća″ d.o.o. Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 4. Izvještaj o radu ″Zelenilo″ d.o.o. Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 5. Izvještaj o radu ″Tržnice i pijace″ d.o.o. Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka; 
 6. Izvještaj o radu ″Komunalne usluge″ d.o.o. Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 7. Izvještaj o radu ″Parking servis Podgorica″ d.o.o. Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 8. Izvještaj o radu ″Deponija″ d.o.o. Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 9. Izvještaj o radu ″Pogrebne usluge″ d.o.o. Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 10. Izvještaj o radu Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 11. Izvještaj o radu ″Putevi″ d.o.o. u reorganizaciji Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 12. Izvještaj o radu Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 13. Izvještaj o radu ″Sportski objekti″ d.o.o. u 2014. godini, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 14. Izvještaj o radu Službe zaštite Glavnog grada - Podgorice za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 15. Izvještaj o radu Javne ustanove Gradsko pozorište Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 16. Izvještaj o radu Javne ustanove Muzeji i galerije Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 17. Izvještaj o radu Javne ustanove Narodna biblioteka ″Radosav Ljumović″ za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 18. Izvještaj o radu Javne ustanove KIC ″Budo Tomović″ - Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 19. Izvještaj o radu Javne ustanove KIC ″Zeta″ Golubovci za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 20. Izvještaj o radu Javne ustanove KIC ″Malesija″ Tuzi za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 21. Izvještaj o radu Javne ustanove za brigu o djeci ″Dječji savez″ Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 22. Izvještaj o radu Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci - Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka.
 

SAVJET ZA PREVENCIJU NARKOMANIJE

- četvrtak, 04. juna 2015. godine, sa početkom u 12,30 časova.

 1. Izvještaj o radu Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci - Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 2. Izvještaj o realizovanim aktivnostima Lokalnog plana za unapređenje socijalne inkluzije - razvoj usluga socijalne i dječje zaštite u Glavnom gradu - Podgorica za 2014. godinu.
 3. Izvještaj o realizovanim aktivnostima Lokalnog programa prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladih u Glavnom gradu - Podgorica za 2014. godinu.
 
 

ODBORA ZA PLANIRANJE I UREĐENJE
PROSTORA, KOMUNALNO - STAMBENU DJELATNOST,
SAOBRAĆAJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

-petak, 5. juna 2015. godine, sa početkom u 09,00 časova.

 1. Predlog odluke o vraćanju na raspolaganje Crnoj Gori zemljišta za potrebe izgradnje autoputa Bar - Boljare;
 2. Predlog odluke o Lokalnoj studiji lokacije ″Veruša″ u Podgorici;
 3. Izvještaj o radu ″Vodovod i kanalizacija″ d.o.o. Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 4. Izvještaj o radu ″Čistoća″ d.o.o. Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 5. Izvještaj o radu ″Zelenilo″ d.o.o. Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 6. Izvještaj o radu ″Tržnice i pijace″ d.o.o. Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 7.  Izvještaj o radu ″Komunalne usluge″ d.o.o. Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 8. Izvještaj o radu ″Parking servis Podgorica″ d.o.o. Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 9. Izvještaj o radu ″Deponija″ d.o.o. Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 10. Izvještaj o radu ″Pogrebne usluge″ d.o.o. Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 11. Izvještaj o radu Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 12. Izvještaj o radu ″Putevi″ d.o.o. u reorganizaciji Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 13. Izvještaj o radu Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 14. Izvještaj o radu Službe zaštite Glavnog grada - Podgorice za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 15. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada - Podgorice, u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele, koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica.


ODBOR ZA STATUT I PROPISE
- ponedjeljak, 8. jun 2015. godine, sa početkom u 12,00 časova.

 1. Predlog završnog računa Budžeta Glavnog grada - Podgorice za 2014. godinu;
 2. Predlog odluke o vraćanju na raspolaganje Crnoj Gori zemljišta za potrebe izgradnje autoputa Bar - Boljare;
 3. Predlog odluke o Lokalnoj studiji lokacije ″Veruša″ u Podgorici;
 4. Predlog odluke o obrazovanju Savjeta za pitanja mladih Glavnog grada;
 5. Predlog odluke o izmjeni spomen - obilježja posvećenog civilnim žrtvama ratova na prostorima bivše Jugoslavije 1991-2001;
 6. Izvještaj o radu ″Vodovod i kanalizacija″ d.o.o. Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 7. Izvještaj o radu ″Čistoća″ d.o.o. Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 8. Izvještaj o radu ″Zelenilo″ d.o.o. Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 9. Izvještaj o radu ″Tržnice i pijace″ d.o.o. Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 10. Izvještaj o radu ″Komunalne usluge″ d.o.o. Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 11. Izvještaj o radu ″Parking servis Podgorica″ d.o.o. Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 12. Izvještaj o radu ″Deponija″ d.o.o. Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 13. Izvještaj o radu ″Pogrebne usluge″ d.o.o. Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 14. Izvještaj o radu Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 15. Izvještaj o radu ″Putevi″ d.o.o. u reorganizaciji Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 16. Izvještaj o radu Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 17. Izvještaj o radu ″Sportski objekti″ d.o.o. u 2014. godini, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 18. Izvještaj o radu Službe zaštite Glavnog grada - Podgorice za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 19. Izvještaj o radu Javne ustanove Gradsko pozorište Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 20. Izvještaj o radu Javne ustanove Muzeji i galerije Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 21. Izvještaj o radu Javne ustanove Narodna biblioteka ″Radosav Ljumović″ za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 22. Izvještaj o radu Javne ustanove KIC ″Budo Tomović″ - Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 23. Izvještaj o radu Javne ustanove KIC ″Zeta″ Golubovci za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 24. Izvještaj o radu Javne ustanove KIC ″Malesija″ Tuzi za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 25. Izvještaj o radu Javne ustanove za brigu o djeci ″Dječji savez″ Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 26. Izvještaj o radu Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci - Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 27. Informacija o pripremljenosti turističke sezone u Glavnom gradu Podgorici u 2015. godini;
 28. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada - Podgorice, u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele, koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica;
 29. Izvještaj o realizovanim aktivnostima Lokalnog plana za unapređenje socijalne inkluzije - razvoj usluga socijalne i dječje zaštite u Glavnom gradu - Podgorica za 2014. godinu;
 30. Izvještaj o realizovanim aktivnostima Lokalnog programa prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladih u Glavnom gradu - Podgorica za 2014. godinu.

 

ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MEĐUOPŠTINSKU I MEĐUNARODNU SARADNJU
- petak, 05. juna 2015. godine, sa početkom u 13,00 časova.

 1. Predlog odluke o obrazovanju Savjeta za pitanja mladih Glavnog grada; 
 2. Predlog odluke o izmjeni spomen - obilježja posvećenog civilnim žrtvama ratova na prostorima bivše Jugoslavije 1991-2001;
 3. Izvještaj o radu ″Sportski objekti″ d.o.o. u 2014. godini, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 4. Izvještaj o radu Javne ustanove Gradsko pozorište Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 5. Izvještaj o radu Javne ustanove Muzeji i galerije Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 6. Izvještaj o radu Javne ustanove Narodna biblioteka ″Radosav Ljumović″ za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 7. Izvještaj o radu Javne ustanove KIC ″Budo Tomović″ - Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 8. Izvještaj o radu Javne ustanove KIC ″Zeta″ Golubovci za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 9. Izvještaj o radu Javne ustanove KIC ″Malesija″ Tuzi za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 10. Izvještaj o radu Javne ustanove za brigu o djeci ″Dječji savez″ Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 11. Izvještaj o radu Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci - Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 12. Informacija o pripremljenosti turističke sezone u Glavnom gradu Podgorici u 2015. godini;
 13. Izvještaj o realizovanim aktivnostima Lokalnog plana za unapređenje socijalne inkluzije - razvoj usluga socijalne i dječje zaštite u Glavnom gradu - Podgorica za 2014. godinu;
 14. Izvještaj o realizovanim aktivnostima Lokalnog programa prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladih u Glavnom gradu - Podgorica za 2014. godinu.

 

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA SKUPŠTINE GLAVNOG GRADA – PODGORICE
- ponedeljak, 08. juna 2015. godine, sa početkom u 11 časova.

 1. Predlog za imenovanje izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću »Čistoća« - Podgorica,
 2. Predlog za imenovanje predsjednika i dva člana Upravnog odbora Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Podgorica.
 3. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju predsjednika i dva člana Izborne komisije Glavnog grada – Podgorice.
 4. Predlog za izmjenu Rješenja o imenovanju Upravnog odbora JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica.
 5. Predlog za izmjenu Rješenja o imenovanju Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova Skupštine Glavnog grada – Podgorice.
 6. Predlog za izmjenu Rješenja o imenovanju Odbora za Statut i propise.
 7. Javni poziv za predlaganje kandidata za četiri člana Savjeta za saradnju Glavnog grada i nevladinih organizacija koji su predstavnici nevladinih organizacija i kandidata za jednog člana koji je nezavisni stručnjak u oblasti koja se odnosi ili utiče na rad i razvoj civilnog društva i saradnju sa Glavnim gradom.
 8. Rješenja o prestanku prava na naknadu neraspoređenim funkcionerima: Slavki Maraš i Željku Vukoviću.

18.maj 2015.godine

II sjednica Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova će se održati u ponedjeljak, 18. maja 2015. godine, u sali za sjednice Skupštine Glavnog grada (Njegoševa 13), I sprat, sa početkom u 14,00 časova.

Dnevni red:

 1. Usvajanje Aplikativnog formulara za davanje naziva ulica;
 2. Razmatranje novih predloga za davanje naziva neimenovanim ulicama;
 3. Utvrđivanje predloga za davanje naziva ulica u Podgorici.

VII sjednica: 8. april 2015. godine

Sjednice radnih tijela Skupštine se održavaju u zgradi Skupštine Glavnog grada, Njegoševa 13 - sala za sjednice na I spratu


ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MEĐUOPŠTINSKU I MEĐUNARODNU SARADNJU
- četvrtak, 02. aprila 2015. godine, sa početkom u 11 časova.

 1. Izvještaj o radu Gradonačelnika i radu organa uprave Glavnog grada i službi za 2014. godinu; 
 2. Predlog odluke o donošenju Programa razvoja kulture Glavnog grada - Podgorice za period 2015-2019. godine;
 3. Predlog odluke o donošenju Programa razvoja sporta Glavnog grada - Podgorice za period 2015-2018. godine;
 4. Predlog programa podizanja spomen obilježja za 2015. godinu; 
 5. Predlog odluke o osnivanju Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju - Podgorica;
 6. Predlog odluke o saradnji i partnerstvu Glavnog grada i nevladinih organizacija;
 7. Predlog odluke o osnivanju Savjeta za saradnju Glavnog grada i nevladinih organizacija.

 

ODBOR ZA FINANSIJE, PRIVREDU I RAZVOJ
- u ponedjeljak, 06. aprila 2015. godine, sa početkom u 9,30 časova.

 1. Izvještaj o radu Gradonačelnika i radu organa uprave Glavnog grada i službi za 2014. godinu.
 2. Predlog odluke o prodaji nepokretnosti označene katastarskom parcelom br.3848/2 iz lista nepokretnosti broj 608 KO Podgorica II;
 3. Predlog odluke o učešću Glavnog grada - Podgorice u zajedničkoj izgradnji poslovnog centra - tržnice u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana ″Konik -Sanacioni plan″- Izmjene i dopune, u Podgorici; 
 4. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta ″Tržnice i pijace″ d.o.o. Podgorica.

 

ODBOR ZA STATUT I PROPISE
- ponedjeljak, 6. aprila 2015. godine, sa početkom u 12,00 časova.

 1. Izvještaj o radu Gradonačelnika i radu organa uprave Glavnog grada i službi za 2014. godinu; 
 2. Izvještaj o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada - Podgorice za 2014. godinu;
 3. Predlog odluke o donošenju Programa razvoja kulture Glavnog grada - Podgorice za period 2015-2019. godine;
 4. Predlog odluke o donošenju Programa razvoja sporta Glavnog grada - Podgorice za period 2015-2018. godine;
 5. Predlog programa podizanja spomen obilježja za 2015. godinu; 
 6. Predlog odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Glavnog grada Podgorice;
 7. Predlog odluke o osnivanju Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju - Podgorica;
 8. Predlog odluke o saradnji i partnerstvu Glavnog grada i nevladinih organizacija;
 9. Predlog odluke o osnivanju Savjeta za saradnju Glavnog grada i nevladinih organizacija; 
 10. Predlog odluke o dopunama Odluke o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji Glavnog grada - Podgorice;
 11. Predlog odluke o prodaji nepokretnosti označene katastarskom parcelom br.3848/2 iz lista nepokretnosti broj 608 KO Podgorica II;
 12. Predlog odluke o davanju u zakup zemljišta putem prikupljanja ponuda radi postavljanja montažnih objekata privremenog karaktera - tipa kiosk;
 13. Predlog odluke o učešću Glavnog grada - Podgorice u zajedničkoj izgradnji poslovnog centra - tržnice u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana ″Konik -Sanacioni plan″- Izmjene i dopune, u Podgorici; 
 14. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta ″Tržnice i pijace″ d.o.o. Podgorica; 
 15. Izvještaj o rješavanju upravnih stvari kod organa uprave Glavnog grada -Podgorice za 2014. godinu;
 16. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada, u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica.

   

ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,MEĐUOPŠTINSKU I MEĐUNARODNU SARADNJU 
- ponedjeljak, 06. aprila 2015. godine, sa početkom u 14 časova.

          Razmatranje amandmana koje su podnijeli odbornici: Maja Vučelić i prof.dr Goran Radonjić i to: 

 1. Tri amandmana na Predlog odluke o donošenju Programa razvoja kulture Glavnog grada - Podgorice za period 2015-2019. godine; 
 2. Četiri amandmana na Predlog odluke o donošenju Programa razvoja sporta Glavnog grada - Podgorice za period 2015-2018. godine i 
 3. Dva amandmana na Predlog odluke o osnivanju Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju - Podgorica;

 

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA SKUPŠTINE GLAVNOG GRADA – PODGORICE
- utorak, 07. aprila 2015. godine, sa početkom u 10 časova.

 1. Rješenje o prestanku prava na naknadu neraspoređenom funkcioneru dr Miomiru Mugoši.
 2. Predlog za razrješenje izvršnog direktora ”Čistoća” d.o.o. Podgorica,
 3. Predlog za imenovanje izvršnog direktora ”Čistoća” d.o.o. Podgorica,
 4. Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike.
 5. Predlog za izmjenu Rješenja o imenovanju Savjeta JU Muzeji i galerije (ostavka člana Savjeta Selme Đečević).

 

 

ODBORA ZA PLANIRANJE I UREĐENJE
PROSTORA, KOMUNALNO - STAMBENU DJELATNOST,
SAOBRAĆAJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
-utorak, 7. aprila 2015. godine, sa početkom u 11,30 časova.

 1. Izvještaj o radu Gradonačelnika i radu organa uprave Glavnog grada i službi za 2014. godinu; 
 2. Predlog odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Glavnog grada Podgorice;
 3. Predlog odluke o dopunama Odluke o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji Glavnog grada - Podgorice;
 4. Predlog odluke o prodaji nepokretnosti označene katastarskom parcelom br.3848/2 iz lista nepokretnosti broj 608 KO Podgorica II; 
 5. Predlog odluke o davanju u zakup zemljišta putem prikupljanja ponuda radi postavljanja montažnih objekata privremenog karaktera - tipa kiosk;
 6. Predlog odluke o učešću Glavnog grada - Podgorice u zajedničkoj izgradnji poslovnog centra - tržnice u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana ″Konik -Sanacioni plan″- Izmjene i dopune, u Podgorici; 
 7. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta ″Tržnice i pijace″ d.o.o. Podgorica; 
 8. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada, u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica.

 

VI sjednica: 17. februar 2015. godine

Sjednice radnih tijela Skupštine se održavaju u zgradi Skupštine Glavnog grada, Njegoševa 13 - sala za sjednice na I spratu
 

ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,
MEĐUOPŠTINSKU I MEĐUNARODNU SARADNJU
- ponedeljak, 09. februara 2015. godine, sa početkom u 10 časova-

 1. Predlog programa rada Skupštine Glavnog grada - Podgorice za 2015. godinu;
 2. Predlog programa socijalnog stanovanja Glavnog grada Podgorice za 2015. godinu;
 3. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Kulturno-informativni centar ″Malesija″ Tuzi.
 

ODBOR ZA FINANSIJE, PRIVREDU I RAZVOJ 
- srijeda, 11. februara 2015. godine, sa početkom u 13 časova-

 1. Predlog programa rada Skupštine Glavnog grada - Podgorice za 2015. godinu;
 2. Predlog programa uređenja prostora Glavnog grada za 2015. godinu;
 3. Program rada Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada.

 

ODBOR ZA PLANIRANJE I UREĐENJE
PROSTORA, KOMUNALNO - STAMBENU DJELATNOST,
SAOBRAĆAJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

-petak, 13. februara 2015. godine, sa početkom u 10,00 časova-

 1. Predlog programa rada Skupštine Glavnog grada - Podgorice za 2015. godinu;
 2. Predlog programa uređenja prostora Glavnog grada za 2015. godinu;
 3. Predlog odluke o određivanju građevinskog zemljišta koje može biti predmet raspolaganja u 2015. godini;
 4. Predlog odluke o donošenju Lokalnog plana zaštite životne sredine Glavnog grada - Podgorice za period 2015-2019. godine;
 5. Predlog odluke o proglašenju Regionalnog parka ″Komovi″ za teritoriju Glavnog grada - Pogorice;
 6. Predlog odluke o donošenju Plana postavljanja privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada - Podgorice;
 7. Predlog odluke o obrazovanju Komisije za provjeru zakonitosti, uspješnosti i transparentnosti raspolaganja imovinom Glavnog grada Podgorica;
 8. Predlog odluke o stavljanju van pravne snage Odluke Skupštine Glavnog grada Podgorice o utvrđivanju zone KAP-a biznis zonom;
 9. Predlog odluke o stavljanju van pravne snage Odluke o davanju saglasnosti za međusobno razgraničenje zemljišta između Glavnog grada Podgorica i ″Kombinat Aluminijuma Podgorica″ AD u stečaju, ″Kovačnica″ d.o.o. u stečaju, ″Prerada″ d.o.o. u stečaju, na području KO Dajbabe, KO Cijevna i KO Botun;
 10. Predlog programa socijalnog stanovanja Glavnog grada - Podgorice za 2015. godinu; 
 11. Program rada Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada; 
 12. Izvještaj o radu Komunalne policije Glavnog grada - Podgorice za 2014. godinu;
 13. Predlog odluke o davanju saglasnosti za sporazumno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa Kovačević Dušanom, Brajović Koviljkom, Kovačević Marijom i Kovačević Rajkom; 
 14. Predlog odluke o davanju saglasnosti za sporazumno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa Đurović Žarkom, Milić Dragicom, Đurović Orešković Jelenom, Radulović Zarom i Đurović Srđanom;
 15. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada - Podgorice, u postupcima dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica.
 

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA SKUPŠTINE GLAVNOG GRADA – PODGORICE
-ponedjeljak, 16. februara 2015. godine, sa početkom u 9,30 časova.

 1. Predlog za izmjenu Rješenja o imenovanju Savjeta za pitanja lica sa invaliditetom Skupštine Glavnog grada – Podgorice. 
 2. Predlog za imenovanje Komisije za rješavanje stambenih potreba lica koja bira ili imenuje Skupština Glavnog grada – Podgorice, gradonačelnik i drugih lica čiji je rad od posebnog interesa za Glavni grad. 
 3. Predlog za imenovanje Savjeta Javne ustanove KIC-a Zeta. 
 4. Predlog za imenovanje Savjeta Javne ustanove KIC-a Malesija.

 

ODBOR ZA STATUT I PROPISE koji je bio zakazan za četvrtak 12. februara 2015. godine odlaže se za
-ponedjeljak, 16. februara 2015. godine, sa početkom u 12,00 časova-

 1. Predlog programa rada Skupštine Glavnog grada - Podgorice za 2015. godinu;
 2. Predlog programa uređenja prostora Glavnog grada za 2015. godinu;
 3. Predlog odluke o određivanju građevinskog zemljišta koje može biti predmet raspolaganja u 2015. godini;
 4. Predlog odluke o donošenju Lokalnog plana zaštite životne sredine Glavnog grada - Podgorice za period 2015-2019. godine;
 5. Predlog odluke o proglašenju Regionalnog parka ″Komovi″ za teritoriju Glavnog grada - Pogorice;
 6. Predlog odluke o donošenju Plana postavljanja privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada - Podgorice;
 7. Predlog odluke o obrazovanju Komisije za provjeru zakonitosti, uspješnosti i transparentnosti raspolaganja imovinom Glavnog grada Podgorica;
 8. Predlog odluke o stavljanju van pravne snage Odluke Skupštine Glavnog grada Podgorice o utvrđivanju zone KAP-a biznis zonom;
 9. Predlog odluke o stavljanju van pravne snage Odluke o davanju saglasnosti za međusobno razgraničenje zemljišta između Glavnog grada Podgorica i ″Kombinat Aluminijuma Podgorica″ AD u stečaju, ″Kovačnica″ d.o.o. u stečaju, ″Prerada″ d.o.o. u stečaju, na području KO Dajbabe, KO Cijevna i KO Botun;
 10. Predlog programa socijalnog stanovanja Glavnog grada - Podgorice za 2015. godinu; 
 11. Program rada Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada; 
 12. Izvještaj o radu Komunalne policije Glavnog grada - Podgorice za 2014. godinu;
 13. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove KIC ″Malesija″ Tuzi;
 14. Predlog odluke o davanju saglasnosti za sporazumno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa Kovačević Dušanom, Brajović Koviljkom, Kovačević Marijom i Kovačević Rajkom; 
 15. Predlog odluke o davanju saglasnosti za sporazumno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa Đurović Žarkom, Milić Dragicom, Đurović Orešković Jelenom, Radulović Zarom i Đurović Srđanom;
 16. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada - Podgorice, u postupcima dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica.


ZAJEDNIČKA SJEDNICA ODBORA ZA PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA, KOMUNALNO - STAMBENU DJELATNOST, SAOBRAĆAJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, ODBORA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MEĐUOPŠTINSKU I MEĐUNARODNU SARADNJU  I ODBORA ZA FINANSIJE, PRIVREDU I RAZVOJ  

- ponedjeljak, 16. februara 2015. godine, sa početkom u 10,00 časova-

 • Razmatranje amandmana na Predlog programa rada Skupštine Glavnog grada – Podgorice za 2015. godinu, koje su podnijeli odbornici Demokratskog fronta prof. dr Goran Radonjić, doc. dr Branka Bošnjak, Aleksandar Sekulić i Maja Vučelić (13 amandmana) i Amandmana odbornika Vladimira Vujovića i Zdenke Popović.


28. januar 2015.godine

I Sjednica Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova će se održati u srijedu, 28. januara 2015. godine, u sali za sjednice Skupštine Glavnog grada (Njegoševa 13), I sprat, sa početkom u 09,00 časova.


Dnevni red:

 1. Predlog pravila za utvrđivanje predloga naziva naselja, ulica  i trgova,
 2. Razmatranje novih predloga za davanje naziva neimenovanim ulicama.

V sjednica: 23. decembar 2014.godine

Sjednice radnih tijela Skupštine se održavaju u zgradi Skupštine Glavnog grada, Njegoševa 13 - sala za sjednice na I spratu


ODBOR ZA PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA, KOMUNALNO - STAMBENU DJELATNOST, SAOBRAĆAJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
 - utorak, 16. decembra 2014. godinesa početkom u 09,00 časova-   

 1. Izvještaj o stanju uređenja prostora Glavnog grada - Podgorice za 2014. godinu;
 2. Program rada ″Vodovod i kanalizacija″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 3. Program rada ″Pogrebne usluge″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 4. Program rada ″Čistoća″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 5. Program rada ″Komunalne usluge″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 6. Program rada ″Zelenilo″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada; 
 7. Program rada ″Deponija″ d.o.o. Podgorica za 2015.godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 8. Program rada ″Parking servis Podgorica″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 9. Program rada ″Tržnice i pijace″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 10. Program rada Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 11. Program rada ″Putevi″ d.o.o. Podgorica u reorganizaciji za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 12. Predlog odluke o davanju saglasnosti na zaključenje sudskog poravnanja pred Osnovnim sudom u Podgorici, u predmetu P. br. 396/14 radi regulisanja spornih odnosa tužioca ″Čelebić″ d.o.o. Podgorica i tuženih Glavnog grada - Podgorica i Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.;
 13. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku nezavisnog stručnog lica ″Putevi″ d.o.o. u reorganizaciji - Podgorica o davanju u zakup građevinskog zemljišta;
 14. Informacija o stanju poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada Podgorice za 2014. godinu;
 15. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica.
 
 

ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,
MEĐUOPŠTINSKU I MEĐUNARODNU SARADNJU
- srijeda, 17. decembra 2014. godine, sa početkom u 10 časova-

 1. Program rada ″Sportski objekti″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 2. Program rada Javne ustanove Kulturno-informativni centar ″Budo Tomović″ Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 3. Program rada Javne ustanove Kulturno-informativni centar ″Zeta″ Golubovci za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 4. Program rada Javne ustanove Kulturno-informativni centar ″Malesija″ Tuzi za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 5. Program rada Javne ustanove Muzeji i galerije Podgorice za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 6. Program rada Javne ustanove Narodna biblioteka ″Radosav Ljumović″ Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 7. Program rada Javne ustanove ″Gradsko pozorište″ Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 8. Program rada Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci - Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 9. Program rada Javne ustanove za brigu o djeci ″Dječji savez″ Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 
 

SAVJET ZA PREVENCIJU NARKOMANIJE
- u četvrtak, 18. 12. 2014. godine, sa početkom u 10 sati-

 1. Program rada Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci - Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 
 

ODBOR ZA FINANSIJE, PRIVREDU I RAZVOJ
- ponedjeljak, 22. decembar 2014. godine, sa početkom u 13 časova-

 1. Predlog odluke o Budžetu Glavnog grada - Podgorice za 2015. godinu;
 2. Program rada ″Vodovod i kanalizacija″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 3. Program rada ″Pogrebne usluge″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 4. Program rada ″Čistoća″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 5. Program rada ″Komunalne usluge″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 6. Program rada ″Zelenilo″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 7. Program rada ″Deponija″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 8. Program rada ″Parking servis Podgorica″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 9. Program rada ″Tržnice i pijace″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 10. Program rada Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 11. Program rada ″Putevi″ d.o.o. Podgorica u reorganizaciji za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 12. Program rada ″Sportski objekti″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 13. Program rada Javne ustanove Kulturno-informativni centar ″Budo Tomović″ Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 14. Program rada Javne ustanove Kulturno-informativni centar ″Zeta″ Golubovci za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 15. Program rada Javne ustanove Kulturno-informativni centar ″Malesija″ Tuzi za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 16. Program rada Javne ustanove Muzeji i galerije Podgorice za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 17. Program rada Javne ustanove Narodna biblioteka ″Radosav Ljumović″ Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 18. Program rada Javne ustanove ″Gradsko pozorište″ Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 19. Program rada Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci - Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 20. Program rada Javne ustanove za brigu o djeci ″Dječji savez″ Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 21. Predlog odluke o davanju saglasnosti na zaključenje sudskog poravnanja pred Osnovnim sudom u Podgorici, u predmetu P. br. 396/14 radi regulisanja spornih odnosa tužioca ″Čelebić″ d.o.o. Podgorica i tuženih Glavnog grada - Podgorica i Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.;
 22. Informacija o stanju poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada Podgorice za 2014. godinu;
 23. Informacija o aktivnostima na podsticanju razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Glavnog grada - Podgorice u 2014. godini. 

 

 

ODBOR ZA STATUT I PROPISE
ponedjeljak, 22. decembar 2014. godine, sa početkom u 11,00 časova-

 1. Predlog odluke o Budžetu Glavnog grada - Podgorice za 2015. godinu;
 2. Izvještaj o stanju uređenja prostora Glavnog grada - Podgorice za 2014. godinu;
 3. Program rada ″Vodovod i kanalizacija″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 4. Program rada ″Pogrebne usluge″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 5. Program rada ″Čistoća″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 6. Program rada ″Komunalne usluge″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 7. Program rada ″Zelenilo″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 8. Program rada ″Deponija″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 9. Program rada ″Parking servis Podgorica″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 10. Program rada ″Tržnice i pijace″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 11. Program rada Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 12. Program rada ″Putevi″ d.o.o. Podgorica u reorganizaciji za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 13. Program rada ″Sportski objekti″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 14. Program rada Javne ustanove Kulturno-informativni centar ″Budo Tomović″ Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 15. Program rada Javne ustanove Kulturno-informativni centar ″Zeta″ Golubovci za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 16. Program rada Javne ustanove Kulturno-informativni centar ″Malesija″ Tuzi za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 17. Program rada Javne ustanove Muzeji i galerije Podgorice za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 18. Program rada Javne ustanove Narodna biblioteka ″Radosav Ljumović″ Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 19. Program rada Javne ustanove ″Gradsko pozorište″ Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 20. Program rada Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci - Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 21. Program rada Javne ustanove za brigu o djeci ″Dječji savez″ Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 22. Predlog odluke o davanju saglasnosti na zaključenje sudskog poravnanja pred Osnovnim sudom u Podgorici, u predmetu P. br. 396/14 radi regulisanja spornih odnosa tužioca ″Čelebić″ d.o.o. Podgorica i tuženih Glavnog grada - Podgorica i Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.;
 23. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku nezavisnog stručnog lica ″Putevi″ d.o.o. u reorganizaciji - Podgorica o davanju u zakup građevinskog zemljišta;
 24. Informacija o stanju poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada Podgorice za 2014. godinu;
 25. Informacija o aktivnostima na podsticanju razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Glavnog grada - Podgorice u 2014. godini;
 26. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica.

 

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
ponedjeljak, 22. decembar 2014. godine, sa početkom u 09,30 časova

 1. Predlog za imenovanje izvršnog direktora ”Parking servis Podgorica” d.o.o. Podgorica;
 2. Predlog za davanje saglasnosti na Odluku Savjeta Javne ustanove KIC-a “Budo Tomović” Podgorica, o izboru direktora ove javne ustanove;
 3. Predlog za davanje saglasnosti na Odluku Savjeta Javne ustanove Narodna biblioteka “Radosav Ljumović” Podgorica, o izboru direktora ove javne ustanove;
 4. Predlozi za imenovanje članova odbora direktora d.o.o.: “Vodovod i kanalizacija“, “Čistoća“, “Zelenilo“, “Komunalne usluge“, “Pogrebne usluge“, “Tržnice i pijace“, “Parking servis Podgorica“, “Deponija“, “Sportski objekti“, Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice, Agencija za stanovanje;
 5. Predlozi za imenovanje predsjednika i članova organa upravljanja javnih ustanova čiji je osnivač Glavni grad i to: Narodna biblioteka “Radosav Ljumović”, Gradsko pozorište, Muzeji i galerije Podgorice, KIC “Budo Tomović”, JU za brigu o djeci ”Dječji savez” i JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci.

IV sjednica: 9.decembar 2014.godine

 

Sjednice radnih tijela Skupštine se održavaju u zgradi Skupštine Glavnog grada, Njegoševa 13 - sala za sjednice na I spratu
 

ODBOR ZA PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA, KOMUNALNO-STAMBENU DJELATNOST, SAOBRAĆAJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
- utorak , 02. decembra 2014. godine, sa početkom u 9,00 časova.

 1. Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada-Podgorice (2012-2017) u 2013. godini;
 2. Informacija o stanju u javnom prevozu putnika u Glavnom gradu-Podgorici;
 3. Predlog odluke o davanju saglasnosti za sporazumno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa;
 4. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada - Podgorice u postupcima dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica.

 

ODBOR ZA FINANSIJE, PRIVREDU I RAZVOJ
- srijeda, 03. decembra 2014. godine, sa početkom u 9,30 časova.

 1. Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada-Podgorice (2012-2017) u 2013. godini;
 2. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Završni račun finansijskog plana Gradske opštine Golubovci za 2013. godinu.

 

ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MEĐUOPŠTINSKU I MEĐUNARODNU SARADNJU
-četvrtak, 04. decembra 2014. godine, sa početkom u 10 časova.

 -Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada-Podgorice (2012-2017) u 2013.godini.

 

SAVJET ZA PITANJA LICA SA INVALIDITETOM
-srijeda, 3. decembra 2014. godine, sa početkom u 14, 00 časova-
(Zgrada Skupštine Glavnog grada-Podgorice -salon u prizemlju )

-Obilježavanje Svjetskog dana osoba sa invaliditetom 3. decembra.

 

ODBOR ZA STATUT I PROPISE
- petak, 05. decembra 2014. godine, sa početkom u 12,00 časova.
(Stara zgrada Vlade Crne Gore - sala167, I sprat) 

 1. Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada-Podgorice (2012-2017) u 2013. godini
 2. Informacija o stanju u javnom prevozu putnika u Glavnom gradu-Podgorici;
 3. Izvještaj o rješavanju upravnih stvari kod organa uprave Glavnog grada-Podgorice za 2013. godinu;
 4. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Završni račun finansijskog plana Gradske opštine Golubovci za 2013. godinu;
 5. Predlog odluke o davanju saglasnosti za sporazumno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa;
 6. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada-Podgorice u postupcima dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica.

 

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
-ponedjeljak, 8. decembra 2014. godine, sa početkom u 10 časova.

 1. Saglasnost na Odluku gradonačelnika Glavnog grada o imenovanju glavnog administratora.
 2. Predlog za imenovanje izvršnog direktora “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Podgorica.
 3. Predlog za imenovanje izvršnog direktora “Tržnice i pijace” d.o.o., Podgorica.
 4. Predlog da Skupština konstatuje da je Nadi Mugoši, prestala funkcija izvršnog direktora Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o., zbog isteka mandata. 
 5. Predlog za imenovanje izvršnog direktora Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.

III sjednica: 7.novembar 2014.godine

 

Sjednice radnih tijela Skupštine se održavaju u zgradi Skupštine Glavnog grada, Njegoševa 13 - sala za sjednice na I spratu
 

ODBOR ZA STATUT I PROPISE

- petak, 31. oktobra 2014. godine, sa početkom u 14,00 časova-

 1. Razmatranje prijava i izbor predstavnika nevladinih organizacija koji će učestvovati na III sjednici Skupštine Glavnog grada - Podgorice;
 2. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću ″Vodovod i kanalizacija″ Podgorica;
 3. Predlog sporazuma o saradnji Glavnog grada i nevladinih organizacija; 
 4. Predlog odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija;
 5. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere u lokalnoj samoupravi Glavnog grada - Podgorice;
 6. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike Glavnog grada - Podgorice;
 7. Predlog odluke o Urbanističkom projektu ″Industrijska zona - dio planske zone 12.5″ u Podgorici;
 8. Predlog odluke o produženju primjene Odluke o umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada - Podgorice i Odluke o dodatnom umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada - Podgorice;
 9. Predlog odluke o izmjeni Odluke o prenosu prava raspolaganja građevinskim zemljištem Vladi Crne Gore - Ministarstvu prosvjete;
 10. Predlog Operativnog plana zaštite od štetnog dejstva voda za vode od značaja za Glavni grad - Podgoricu za 2015. godinu;
 11. Informacija o ostvarivanju Budžeta Glavnog grada - Podgorice u periodu januar - jun 2014. godine;
 12. Informacija o održavanju objekata zajedničke i individualne komunalne potrošnje za period januar - jun 2014. godine;
 13. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada - Podgorice, u postupcima dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica;
 14. Informacija o preduzetim aktivnostima na izgradnji objekta Gradskog pozorišta;
 15. Informacija o stepenu izgrađenosti objekata za koje je Glavni grad obezbijedio građevinsko zemljište, naknadu za komunalno opremanje ili neki drugi vid pogodnosti odnosno uloga;
 16. Informacija o realizaciji Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi Glavnog grada (2013-2014.) u 2013. godini;
 17. Razmatranje Inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o produženju važenja odluka o planovima na području Glavnog grada-Podgorice (″Sl. list Crne Gore-opštinski propisi″, broj 04/14), koju je Ustavnom sudu podnijelo Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore, sa Izjašnjenjem Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine, na navode sadržane u Inicijativi;
 18. Razmatranje Inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 17 st. 1 i 2 i člana 23 st. 2 i 3 Odluke o rješavanju stambenih potreba lokalnih službenika i namještenika organa uprave Glavnog grada-Podgorice (″Sl. list Crne Gore-opštinski propisi″, broj 06/14), koju je Ustavnom sudu podnio Zoran Stešević, iz Podgorice, sa Izjašnjenjem Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, na navode sadržane u Inicijativi.
 

ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,
MEĐUOPŠTINSKU I MEĐUNARODNU SARADNJU

- ponedjeljak, 3. novembra 2014. godine, sa početkom u 10 časova-

 1. Predlog sporazuma o saradnji Glavnog grada i nevladinih organizacija; 
 2. Predlog odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija; 
 3. Informacija o realizaciji Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi Glavnog grada (2013-2014.) u 2013. godini;

 

ODBOR ZA PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA
KOMUNALNO - STAMBENU DJELATNOST,

SAOBRAĆAJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

- utorak, 4. novembra 2014. godine, sa početkom u 09,00 časova-

 1. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću ″Vodovod i kanalizacija″ Podgorica;
 2. Predlog odluke o Urbanističkom projektu ″Industrijska zona - dio planske zone 12.5″ u Podgorici;
 3. Predlog odluke o produženju primjene Odluke o umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada - Podgorice i Odluke o dodatnom umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada - Podgorice;
 4. Predlog odluke o izmjeni Odluke o prenosu prava raspolaganja građevinskim zemljištem Vladi Crne Gore - Ministarstvu prosvjete;
 5. Predlog Operativnog plana zaštite od štetnog dejstva voda za vode od značaja za Glavni grad - Podgoricu za 2015. godinu;
 6. Informacija o održavanju objekata zajedničke i individualne komunalne potrošnje za period januar - jun 2014. godine;
 7. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada-Podgorice, u postupcima dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica;
 8. Informacija o preduzetim aktivnostima na izgradnji objekta Gradskog pozorišta;
 9. Informacija o stepenu izgrađenosti objekata za koje je Glavni grad obezbijedio građevinsko zemljište, naknadu za komunalno opremanje ili neki drugi vid pogodnosti odnosno uloga;
 10. Informacija o realizaciji Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi Glavnog grada (2013-2014.) u 2013. godini.
 

ODBOR ZA FINANSIJE, PRIVREDU I RAZVOJ

- utorak, 4. novembra 2014. godine, sa početkom u 11 časova-

 1. Predlog odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija; 
 2. Informacija o ostvarivanju Budžeta Glavnog grada - Podgorice u periodu januar - jun 2014. godine;
 3. Informacija o održavanju objekata zajedničke i individualne komunalne potrošnje za period januar - jun 2014. godine;
 4. Informacija o stepenu izgrađenosti objekata za koje je Glavni grad obezbijedio građevinsko zemljište, naknadu za komunalno opremanje ili neki drugi vid pogodnosti odnosno uloga;
 5. Informacija o realizaciji Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi Glavnog grada (2013-2014.) u 2013. godini.

 

 

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA SKUPŠTINE GLAVNOG GRADA – PODGORICE

- srijeda, 5. novembar 2014. godine, sa početkom u 10 časova-

 1. Saglasnost na Odluku gradonačelnika Glavnog grada o imenovanju zamjenika gradonačelnika.
 2. Predlog za imenovanje Radmile Vujošević za izvršnog direktora “Zelenilo” d.o.o.,
 3. Predlog za imenovanje Žirija za dodjelu Nagrade "19. decembar" za 2014. godinu,
 4. Predlog za imenovanje Komisije za dodjelu Studentske nagrade Glavnog grada – Podgorice za 2014. godinu,
 5. Predlog za imenovanje Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova Skupštine Glavnog grada – Podgorice, 
 6. Predlog za imenovanje Savjeta za pitanja lica sa invaliditetom Skupštine Glavnog grada – Podgorice, 
 7. Predlog za imenovanje Savjeta za prevenciju narkomanije Skupštine Glavnog grada – Podgorice,
 8. Ostavka Dragoljuba Pejovića, člana Skupštine Turističke organizacije Glavnog grada – Podgorice i Predlog za imenovanje dva nova člana Skupštine Turističke organizacije.
 9. Saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Službi Skupštine Glavnog grada – Podgorice.

 

ZAJEDNIČKA SJEDNICA ODBORA ZA STATUT I PROPISE,
ODBORA ZA FINANSIJE, PRIVREDU I RAZVOJ I
ODBORA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,
MEĐUOPŠTINSKU I MEĐUNARODNU SARADNJU
SKUPŠTINE GLAVNOG GRADA – PODGORICE

- četvrtak, 6. novembar 2014. godine, sa početkom u 12 časova-

 1. Razmatranje amandmana na Predlog odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija, koje je podnio odbornik Demokratskog fronta Aleksandar Sekulić.